Goedkeuringen, zienswijzen en ontheffingen

Woningcorporaties moeten voor een aantal handelingen en activiteiten volgens de Woningwet vooraf een goedkeuring, zienswijze of ontheffing aanvragen bij de Autoriteit woningcorporaties (Aw). Via deze pagina komt u snel bij de informatie over deze aanvragen.

Wonen

Vastgoed

Bedrijfsvoering en financiën

Governance en integriteit

Wet normering topinkomens

Wet- en regelgeving