MijnILT

Vanaf 6 januari 2020 kunnen organisaties gebruik maken van het webportaal MijnILT. Met MijnILT introduceert de ILT een modern webportaal dat data automatisch verwerkt. Organisaties die gebruik maken van MijnILT hebben continu een overzicht van hun vergunningaanvragen en transportmeldingen.

Op basis van eerdere aanvragen en meldingen kunnen organisaties eenvoudig nieuwe aanvragen indienen en meldingen doen. Deze manier van werken verbetert de kwaliteit van aanvragen en meldingen.

Inloggen op MijnILT

U kunt hier inloggen op MijnILT.

Let op: Om gebruik te kunnen maken van MijnILT moet u als bedrijf of organisatie inloggen met eHerkenning. U kunt meerdere medewerkers een inlogmiddel geven.

De ILT geeft zelf geen inlogmiddelen uit. U kunt inlogmiddelen aanvragen bij erkende aanbieders. Meer informatie hierover vindt u op:

Een eHerkenings-inlogmiddel moet minimaal geschikt zijn voor:

Organisaties selecteren in MijnILT

Wilt u via MijnILT een melding of aanvraag doen? Dan moet u in de formulieren een of meer keer een organisatie selecteren. Voor uw gemak heeft de ILT een koppeling gemaakt met de Kamer van Koophandel voor Nederlandse organisaties en Dun & Bradstreet voor buitenlandse organisaties. In deze instructie leest u hoe u organisaties kunt selecteren.

Verdere ontwikkeling van MijnILT

Vanaf 6 januari 2020 is MijnILT beschikbaar voor bedrijven in de afvalsector. In de loop van 2020 en 2021 voegt de ILT andere bedrijfstakken toe. Ondertussen gaat de ILT door met het ontwikkelen van meer functies binnen MijnILT.
De introductie van MijnILT is voor de hele keten een grote verbetering. Het sluit aan bij de ambitie van de ILT om in haar dienstverlening te zorgen voor duidelijkheid, eenvoud, gemak, inzicht en overzicht.