Voorgenomen niet-DAEB werkzaamheden

De goedkeuringsplicht voor investeringen in de niet-DAEB-tak is definitief afgeschaft. De wijziging van de Woningwet, waarbij artikel 44c vervalt, is in het najaar van 2023 door de Tweede Kamer aangenomen.

Onderdeel van de goedkeuringsplicht was de zogenaamde markttoets, die 3 jaar geleden is opgeschort en nu dus geheel komt te vervallen. Dit betekent dat er geen toestemming van de Aw meer nodig is voor niet-Daeb werkzaamheden. Hiermee wordt beoogd de inzet van niet-DAEB-middelen door woningcorporaties, met name voor het realiseren van middenhuurwoningen, te stimuleren.

Heeft uw corporatie plannen voor niet-DAEB werkzaamheden?

Dan hoeft u hiervoor geen goedkeuring te vragen aan de Aw. Wel moeten deze werkzaamheden en diensten binnen het gebied van de volkshuisvesting passen, zoals bedoeld inĀ artikel 45 van de Woningwet. Zo gelden bij de aankoop en (her)ontwikkeling van maatschappelijk en bedrijfsmatig onroerend goed specifieke bepalingen in de Woningwet en onderliggende regelgeving. In bepaalde gevallen is daarbij goedkeuring van de Aw nodig.