Voorgenomen niet-DAEB werkzaamheden

Woningcorporaties hadden voor het investeren in niet-DAEB-werkzaamheden toestemming nodig van de Autoriteit woningcorporaties (Aw). Deze vereiste toestemming is per 1 januari 2021 opgeschort voor 3 jaar, tot 1 januari 2024. Ook de markttoets die onderdeel uitmaakt van deze toestemming vervalt tijdelijk.

Heeft uw corporatie plannen voor niet-DAEB werkzaamheden?

Wil een woningcorporatie binnen die 3 jaar starten met niet-DAEB-werkzaamheden? Dan hoeft zij hiervoor dus geen goedkeuring te vragen bij de Aw. De werkzaamheden moeten nog wel binnen het gebied van de volkshuisvesting passen, zoals bedoeld in artikel 45 van de Woningwet.

Om te zorgen dat duidelijk is dat dit voornemen is ontstaan voor het einde van de opschorting, moet dit openbaar en kenbaar zijn gemaakt. De Aw zal later duidelijk maken op welke manier het voornemen tot deze activiteiten minimaal openbaar en kenbaar gemaakt moet worden zodat corporaties hier rekening mee kunnen houden voor plannen die vanaf 2024 worden uitgevoerd.  

Opschorten markttoets

Het opschorten van de markttoets stimuleert de inzet van niet-DAEB-middelen van woningcorporaties. Dat betekent dat zij extra kunnen investeren in het middenhuursegment, sociale koop en gemengde projecten (sociaal en middenhuur) vanuit het niet-DAEB-vermogen.

Wat gebeurt er na opschorting?

Per 1 januari 2024 geldt een vereenvoudigde markttoets op basis van de Wet maatregelen middenhuur.