De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is de toezichthouder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Ruim 1100 medewerkers werken dagelijks aan veiligheid, zekerheid en vertrouwen in transport, infrastructuur, milieu en wonen.

Tweets @InspectieLenT

Inspectie Leefomgeving en Transport @InspectieLenT

@DONNIEHOLE10 Mocht blijken dat ze deze rust in hun voertuig hebben genoten dan wordt er een boeterapport opgemaakt tegen de werkgever van de chauffeur. Voor meer info: bit.ly/2ukvc2Z (2/2) ^FZ

2 dagen geleden
Inspectie Leefomgeving en Transport @InspectieLenT

@DONNIEHOLE10 De #ILT handhaaft op het verbod op de normale wekelijkse rust in het voertuig. Dit door op parkeerplaatsen waar chauffeurs met hun vrachtwagen geparkeerd staan de chauffeur te vragen waar ze de nacht hebben doorgebracht en de tachograaf gegevens op te vragen. (1/2)

2 dagen geleden
Inspectie Leefomgeving en Transport @InspectieLenT

@fairtradetruck Reguliere controles op wegvervoer vinden altijd en overal plaats, met wisselende hoeveelheden inspecteurs. ^FZ

3 dagen geleden
Volg @InspectieLenT

Direct naar