Toegankelijkheid

De Inspectie Leefomgeving en Transport wil dat iedereen deze website kan gebruiken. Komt u toch een pagina tegen die niet toegankelijk is? Dan kunt u dit aan ons melden.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom is in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid bepaald dat overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in EN 301 549/WCAG 2.1 en daarover verantwoordelijkheid moeten afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

Hier vindt u toegankelijkheidsverklaringen voor websites die vallen onder de verantwoordelijkheid van Inspectie Leefomgeving en Transport.

Platform Rijksoverheid Online

Deze website gebruikt een gemeenschappelijke infrastructuur (Platform Rijksoverheid Online) die aan de functioneel-technisch eisen van de Webrichtlijnen voldoet. Daarnaast zijn er eisen binnen de Webrichtlijnen die gaan over de redactionele aspecten van de website.

Stichting Accessibility heeft de toegankelijkheid van de ILT-website, het meerjarenplan en het jaarverslag van de ILT onderzocht.

Deze onderzoeken laat zien in hoeverre deze website en magazines op dit moment voldoen aan de internationaal geaccepteerde toegankelijkheidsrichtlijnen (WCAG 2.1). Hier vindt u de onderzoeken:

Problemen met toegankelijkheid melden

Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u een pagina gebruiken die niet toegankelijk blijkt? Neem dan contact op met de Inspectie Leefomgeving en Transport.