Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Hierin leggen we uit wat de ILT is, waarom de ILT persoonsgegevens verzamelt en gebruikt, welke gegevens dat zijn, hoe de ILT hieraan komt en welke rechten u heeft als de ILT uw persoonsgegevens verwerkt.

De ILT is een dienstonderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en is feitelijk de toezichthouder van IenW. Als onderdeel van haar toezichtstaak treedt de ILT ook handhavend op bij overtredingen. Naast haar toezichtstaak verleent de ILT ook vergunningen en heeft de zij ook een opsporingstaak. 

De minister van IenW is als bestuursorgaan verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens door de ILT, want hij heeft een deel van zijn taken aan de ILT gemandateerd. De ILT heeft de verantwoordelijkheid voor deze taken verder ingevuld en beschikt daarvoor over een eigen privacybeleid en heeft een eigen verantwoordelijkheid voor onder meer het uitvoeren van de rechten van betrokkenen (dat zijn de personen van wie de ILT persoonsgegevens verwerkt). In deze privacyverklaring leest u hoe de ILT deze invult.
De verwerkingen van de ILT vallen onder het toezicht van de functionaris gegevensbescherming (FG) van IenW. De FG is te bereiken via avg@minienw.nl

Cookies

Bezoekt u de website van de ILT, dan verwerkt de ILT uw persoonsgegevens met cookies. De ILT gebruikt functionele cookies om de website goed te laten functioneren en analytische cookies om inzicht te krijgen in het gebruik van de site om het gebruiksgemak te optimaliseren. Deze cookies zijn zo ingericht dat de kans op herleidbaarheid naar een individuele bezoeker van de website niet aanwezig is of zoveel mogelijk wordt beperkt. Lees hier meer.