Werkzaamheden voor derden

Corporaties kunnen onder voorwaarden werkzaamheden voor derden uitvoeren. Bijvoorbeeld voor de huisvesting van vergunninghouders of studenten.

Deze regels zijn gewijzigd per 1 januari 2022. De regels zijn eenvoudiger en de 2 eerdere goedkeuringen ‘Werkzaamheden voor derden’ en ‘Werkzaamheden ten behoeve van de huisvesting van vergunninghouders’ zijn vervallen. Ook is het niet meer nodig om een marktverkenning uit te voeren voor de voorgenomen werkzaamheden.

Voorwaarden

De geldende voorwaarden staan beschreven in artikel 22b van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting (Rtiv). De maximale duur van de overeenkomst is 15 jaar. Het maximale investeringsbedrag is € 37.500 per verhuureenheid.

Mogelijkheden in de niet-DAEB tak

Een woningcorporatie kan vanuit de niet-DAEB-tak niet-DAEB-werkzaamheden voor derden uitvoeren. Voorbeelden van dit soort werkzaamheden:

  • Toewijzen en verhuren van woningen, zodat woningcorporaties de woningvoorraad voor een specifieke doelgroep snel kunnen verbeteren.
  • Onderhouden en verbeteren van gebouwen en woningen. Of administratiediensten in het kader van de verhuur van die woningen. Administratiediensten die niet voortvloeien uit het aan- en verhuren van woningen van derden zijn niet toegestaan.

De niet-DAEB-tak van een woningcorporatie kan bijvoorbeeld gemengde complexen beheren met DAEB-woningen van de woningcorporatie en aan een derde verkochte (of te verkopen) woningen. Die activiteiten moeten in dat geval wel nog steeds plaatsvinden in gebieden waarin de woningcorporatie woningen bezit. En de activiteiten moeten op de wijk of buurt gericht zijn. Ook moeten deze activiteiten bijdragen aan de andere werkzaamheden op het gebied van de volkshuisvesting.