Wijzigen scheidingsregime DAEB en niet-DAEB

De scheiding tussen de sociale activiteiten van woningcorporaties en hun commerciële activiteiten, is een belangrijk onderdeel van de wetgeving op volkshuisvesting. Het gaat hierbij om de Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB) en de commerciële activiteiten (niet-DAEB).

Elke woningcorporatie moest haar voorgenomen scheidingsregime in 2017 verplicht laten goedkeuren door de Autoriteit woningcorporaties (Aw). Voor een wijziging in het scheidingsregime is vóóraf goedkeuring nodig van de Aw.

Gaat het om een wijziging in verband met een fusie? Lees dan verder bij Fusie en splitsing.

Wanneer is goedkeuring vereist?

Voor wijziging van het scheidingsregime is altijd vóóraf goedkeuring nodig.

Vereiste documenten

Overweegt u wijziging van uw scheidingsregime? Meld dit aan de Aw via de ILT contactpagina.  De Aw neemt dan contact met u op, om uw situatie te bespreken en afspraken te maken over de stukken die u moet indienen.

Zo vraagt u goedkeuring aan

  1. Stuur de vereiste documenten op via ILT_Autoriteitwoningcorporaties_vergunningen@ilent.nl.
  2. U krijgt een bevestiging als de Aw de documenten heeft ontvangen.
  3. Als uw aanvraag niet volledig is, laat de Aw u dit weten. U krijgt dan de mogelijkheid om de aanvraag binnen een bepaalde termijn alsnog aan te vullen. De Aw verlengt dan de oorspronkelijke beslistermijn van 8 weken totdat de aanvraag compleet is. Is de aanvraag na een bepaalde periode nog steeds niet compleet? Dan neemt de Aw de aanvraag niet in behandeling.
  4. Als alle informatie is ontvangen, rondt de Aw de beoordeling af.
  5. U ontvangt een positief of negatief besluit.

Bezwaar en beroep

Tegen een besluit van de Aw kunnen belanghebbenden bezwaar maken. Dat kan door een bezwaarschrift in te dienen. Dit moet binnen 6 weken na de dag waarop het besluit is verzonden. Een ambtelijke hoorcommissie van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) behandelt daarna uw bezwaarschrift. Na een (eventuele) hoorzitting neemt de ambtelijke hoorcommissie een beslissing. Belanghebbenden die het niet eens zijn met deze beslissing, kunnen in beroep gaan bij de rechtbank.