Goedkeuringen, ontheffingen en zienswijzen

Voor een aantal handelingen of activiteiten moeten woningcorporaties volgens de Woningwet vooraf een ontheffing, een goedkeuring of een zienswijze aanvragen bij de Autoriteit woningcorporaties. Hierboven vindt u het overzicht.