Luchtvaart

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) houdt toezicht op het naleven van wet- en regelgeving voor de luchtvaart. Heeft u een vergunning (bewijs van bevoegdheid, brevet, certificaat of ontheffing) nodig? Deze vraagt u in veel gevallen aan bij de ILT. Voor het afhandelen van aanvragen brengt de ILT kosten in rekening, deze staan in de Regeling tarieven luchtvaart 2008. De werkzaamheden die de ILT hiervoor doet, komen voort uit de Wet luchtvaart, Regeling Toezicht Luchtvaart, het Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart en het Besluit luchtwaardigheid.