Auto van de ILT met op de achtergrond vliegtuigen

Luchtvaart

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) houdt toezicht op het naleven van wet- en regelgeving voor de luchtvaart. Heeft u een vergunning (bewijs van bevoegdheid, brevet, certificaat of ontheffing) nodig? Deze vraagt u in veel gevallen aan bij de ILT. Voor het afhandelen van aanvragen brengt de ILT kosten in rekening, deze staan in de Regeling tarieven transportsectoren/luchtvaart. De werkzaamheden die de ILT hiervoor doet, komen voort uit de Wet luchtvaart, Regeling Toezicht Luchtvaart, het Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart en het Besluit luchtwaardigheid.