Auto van de ILT met op de achtergrond vliegtuigen

Luchtvaart

Als luchtvaartauroriteit houdt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) toezicht op het naleven van wet- en regelgeving voor de luchtvaart. De ILT verleent vergunningen (zoals een certificaat of ontheffing), registreert luchtvaartuigen, erkent opleidingsinstellingen en doet onderzoek naar ontwikkelingen. Ook controleert de ILT of luchtvaartbedrijven en luchthavens zich houden aan regels voor onder andere geluid en uitstoot. Zo zet de ILT zich in voor de veiligheid en duurzaamheid van de burgerluchtvaart in Nederland.