Opleidingsinstellingen

Voor het opleiden van personen die aan de luchtvaart willen deelnemen bestaan er diverse opleidingsinstellingen. Grofweg zijn deze opleidingen te verdelen in opleidingen voor luchtvarenden (vliegers), onderhoudstechnici, luchtverkeersleiders en vluchtinformatieverstrekkers en taalbeoordelingsinstanties. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) registreert, kwalificeert en erkent deze instellingen en houdt toezicht op de kwaliteit.