Luchtverkeersleiders, vluchtinformatieverstrekkers en bedieners luchtvaartstation

Luchtverkeersleiders staan in contact met luchtvaartuigen. Zij zijn bevoegd om luchtverkeer te leiden en om vluchtinformatie en alarmering te geven. Vluchtinformatieverstrekkers geven advies, informatie en alarmering aan lucht- of grondverkeer. Bedieners van een luchtvaartstation mogen afhankelijk van hun bevoegdheid informatie aan luchtverkeer verstrekken. Een bediener van een luchtvaartstation met de bevoegdheid ‘Luchthaveninformatieverstrekker’ mag informatie geven over de windrichting en windsterkte, taxiprocedures of parkeerplaatsen voor luchtvaartuigen.