Piloten

Om als piloot te mogen vliegen, heeft u een bewijs van bevoegdheid (brevet) nodig. Afhankelijk van het luchtvaartuig waarmee u gaat vliegen, vraagt u het brevet aan bij Kiwa Register of bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Kiwa geeft brevetten af voor vliegtuigen, helikopter en ballonvaren (CPL (FB) en BPL). Bij de ILT vraagt u het SPL brevet voor zweefvliegen aan.

Opleiding en medisch certificaat

Voor de afgifte van het brevet moet u een opleiding volgen bij een Declared Training Organisation (DTO), Approved Training Organisation (ATO) of een geregistreerde opleidingsinstelling (RTF). Daarnaast heeft u een medisch certificaat nodig. De opleiding  sluit u af met een theorie- en praktijkexamen. STEBZ of het CBR nemen het theorie-examen af. Het praktijkexamen doet u bij een examinator. Het medisch certificaat wordt afgegeven op basis van een medische keuring. Alleen geneeskundigen en geneeskundige centra die door de ILT zijn gecertificeerd, mogen medische certificaten afgeven.

Overdracht luchtvaarttaken van Kiwa aan de ILT

KIWA en de ILT hebben wederzijds de intentie uitgesproken om de luchtvaarttaken die de KIWA nu uitvoert over te dragen aan de ILT. Dat staat in de intentieverklaring die de ILT op 5 juli 2024 heeft gepubliceerd. KIWA en de ILT maken afspraken over de precieze uitwerking. Op korte termijn verandert er nog niets voor aanvragers en houders van brevetten en bevoegdheden. Zodra dat wel het geval is, informeert de ILT hen tijdig.