Er zijn eisen en mogelijkheden om een vliegbrevet te behalen en voorwaarden om deze bevoegdheid te behouden. De ILT verstrekt hierover informatie, zoals over P-RNAV, milieuregels en transpondergebruik.

Hoort bij