Beeld: ©PB

Examinatoren

In Nederland kennen we 3 typen examinatoren: door Nederland geautoriseerde Part-FCL-examinatoren, Part-FCL-examinatoren die door andere lidstaten zijn geautoriseerd en nationale examinatoren voor onder andere Annex-I vliegtuigen (zoals MLA’s).

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) leidt samen met Approved Training Organisations (ATO’s) Nederlandse examinatoren op. De ILT verzorgt hierbij de theorieopleiding en de ATO’s de praktijkopleiding. De ILT geeft daarna de bevoegdheid voor de examinator af. De verantwoordelijkheid voor het toezicht op de Nederlandse examinatoren ligt bij de ILT. Waar nodig kan de inspectie ook examinatoren toewijzen voor het afnemen van examens.