Luchtsporters (general aviation)

De general aviation is een veelomvattende sector binnen de luchtvaart. Naast de recreatieve luchtvaart is er ook sprake van commerciële activiteiten. Eronder vallen bijvoorbeeld ballonvaren, zweefvliegen, valschermspringen en het houden van rondvluchten. Een van de accenten van het rijksbeleid is dat deze sector zelf verantwoordelijk is voor de eigen veiligheid in de lucht en op de 'recreatieve' luchthavens.

De Inspectie Leefomgeving en Transport wil het veiligheidsbewustzijn vergroten met behulp van symposia, presentaties en andere vormen van voorlichting.

De inspectie onderstreept het belang voor met name het recreatieve deel van de general aviation van een vrijwillig veiligheidsmanagementsysteem. Zij biedt daarvoor een hulpmiddel aan: het VMS Light (Veiligheids Management Systeem Light). Via het contactnummer van de inspectie kunnen belangstellende vliegclubs, bedrijven en andere organisaties vragen om een toelichting op het systeem.

Een veiligheidsmanagementsysteem is op dit moment voorgeschreven voor AOC-plichtige partijen zoals luchtvaartmaatschappijen en rondvluchtbedrijven.