Direct naar:

Beeld: ©PB

Luchtvaartmaatschappijen (CAT)

Een luchtvaartmaatschappij vervoert tegen vergoeding passagiers, post of vracht door de lucht. In het Engels heet dit Commercial Air Transport (CAT). Om CAT-vluchten uit te mogen voeren moet een luchtvaartmaatschappij minimaal in het bezit zijn van een  Air Operator Certificate (AOC).

Luchtvaartmaatschappijen

Een luchtvaartmaatschappij moet minimaal 3 soorten vergunningen hebben voordat ze CAT-vluchten mag uitvoeren. Dat zijn de volgende vergunningen:

Rondvluchtbedrijven

Rondvluchtbedrijven zijn luchtvaartmaatschappijen die alleen gecertificeerd zijn om rondvluchten uit te voeren. Een rondvlucht is een vlucht die:

  • Vertrekt en aankomt op dezelfde luchthaven of operating site (A-to-A operatie);
  • Alleen wordt uitgevoerd onder “VFR day” condities;
  • Wordt uitgevoerd binnen een door de ILT gespecificeerd lokaal gebied

En wordt uitgevoerd met:

  • Eenmotorige propellor-aangedreven vliegtuigen met een maximale startmassa van minder dan 5700 kg en met 5 of minder zitplaatsen voor passagiers, of
  • Andere dan eenmotorige complexe motoraangedreven helikopters met 5 of minder zitplaatsen voor passagiers.

Een rondvluchtbedrijf mag géén CAT vluchten uitvoeren van en naar verschillende luchthavens of operating sites (A-to-B operatie).

Een rondvluchtbedrijf is vrijgesteld van het bezitten van een exploitatievergunning. Dat staat beschreven in artikel 3, derde lid, van verordening 1008/2008. Hiermee voldoet een rondvluchtbedrijf ook aan artikel 16 en 16a  van de Luchtvaartwet. Omdat een rondvluchtbedrijf geen exploitatievergunning behoeft, hoeft een rondvluchtbedrijf niet over een eigen CAMO-erkenning te beschikken. Er moet wel een contract zijn met een erkende CAMO-organisatie.

Een rondvluchtbedrijf hoeft dus alleen over een AOC te beschikken.

Rol van de ILT

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) behandelt aanvragen die verband houden met het verkrijgen en in stand houden van de voor een luchtvaartmaatschappij benodigde vergunningen. Daarnaast houdt de ILT toezicht op Nederlandse luchtvaartmaatschappijen. De ILT voert aanvullend steekproefgewijs SANA en SAFA-inspecties uit op Nederlandse en bezoekende buitenlandse luchtvaartuigen op de Nederlandse luchthavens. Meer informatie over het toezicht op de luchtvaart.