Gevaarlijke stoffen luchtvaart

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) houdt toezicht op het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht. Het vervoer moet voldoen aan nationale en internationale regelgeving. De regels gaan niet alleen over het vervoer per vliegtuig, maar ook over het transport daarvoor en daarna. Gevaarlijke stoffen zijn bijvoorbeeld spuitbussen, producten waar brandbare vloeistof in zit (zoals parfum) en alles waar lithiumbatterijen in of bij zitten (zoals powerbanks).

De inspectie verleent erkenningen en ontheffingen en toestemmingen (approvals and exemptions) voor het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht.

Als u als particulier of bedrijf gevaarlijke stoffen wil verzenden via luchtvervoer, mag dit alleen als u in het bezit bent van een erkenning. Anders moet u gebruikmaken van een daartoe gespecialiseerd bedrijf (E-erkenning) die de gevaarlijke stoffen kan verpakken en documenteren volgens de wettelijke eisen.

Er gelden speciale regels voor gevaarlijke stoffen in passagiersbagage.