De Inspectie Leefomgeving en Transport houdt toezicht op de veiligheid van het luchtverkeer in Nederland. Het controleert daarbij ondermeer of het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht en op luchthavens volgens de regels gaat. Regels die niet alleen van toepassing zijn op het vervoer per vliegtuig maar ook op het transport daarvoor en daarna.

Er gelden speciale regels voor gevaarlijke stoffen in passagiersbagage. De inspectie verleent erkenningen, ontheffingen en toestemmingen.

Hoort bij