Luchtvaartobstakels

Luchtvaartobstakels zijn hijskranen, windturbines, schoorstenen, zendmasten, gebouwen en andere bouwconstructies. Als de obstakels 100 meter of hoger zijn, moet u het bestaan ervan melden bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

U meldt obstakels van 100 meter of hoger

Gebruik het meldformulier om het bestaan van een luchtvaartobstakel aan de ILT door te geven. De ILT informeert de Luchtverkeersleiding Nederland. Zo is het vliegverkeer op de hoogte.

Obstakelverlichting bij windprojecten

Vanwege de veiligheid moeten windturbines en -parken worden voorzien van obstakelverlichting. Dit geldt voor zowel het Nederlandse vasteland als offshore.

Meer informatie over obstakelverlichting bij windprojecten

Naderingstetectiesysteem voor windturbines

Een naderingsdetectiesysteem zorgt voor minder hinder van het licht van een windturbine, doordat de rode verlichting op een windturbine alleen aangaat wanneer er een vliegtuig in de buurt van de turbine is. U kunt toestemming voor een naderingsdetectiesysteem aanvragen met het formulier Aanvraag toestemming voor toepassing van een naderingsdetectiesysteem.

Viewer Hoogtebeperkingen Luchtvaart

Wilt u weten op welke locaties er hoogtebeperkingen voor obstakels zijn? Gebruik de viewer Hoogtebeperkingen Luchtvaart. De viewer geeft ook aan met welke verantwoordelijke dienst u contact kunt opnemen over eventuele beperkingen.

Het Luchthavenindelingbesluit Schiphol (LIB) legt beperkingen op aan objecten in het gebied rond de luchthaven. Met deze webapplicatie toetst u of het object een gevaar vormt voor de luchtvaart.