Geluidsoverlast luchtvaart

Het luchtvaartgeluid in Nederland moet binnen vastgelegde grenzen blijven. Dit zijn de geluidsnormen. Pas als zo’n grens of regel wordt overschreden, is er sprake van een wettelijke overtreding. Neem bij klachten eerst contact op met de luchthaven of andere beheerder. 

De ILT controleert of luchtvaartorganisaties zich houden aan de geluidsregels in de luchtvaart. Dit toezicht is om het overtreden van geluidsregels te voorkomen. Als de geluidsregels toch worden overtreden, grijpt de ILT in. Dit noemen we handhaving. De ILT  kan dus pas ingrijpen als de geluidnorm wordt overschreden.

De ILT controleert alleen deze luchthavens:

 • Schiphol
 • Rotterdam The Hague Airport
 • Maastricht Aachen Airport
 • Groningen Airport Eelde
 • Lelystad Airport

Klachten melden over geluidsoverlast luchtvaart

Altijd eerst contact met klachtenorganisatie vliegveld 

Heeft u last heeft van luchtvaartgeluid, dan kunt u een klacht indienen. Meestal is dat bij het vliegveld waar de vliegtuigen opstijgen en landen. Kijk op rijksoverheid.nl waar u terecht kunt met klachten over geluidsoverlast van vliegtuigen. De verantwoordelijke klachtenorganisatie onderzoekt of de geluidsregels zijn overtreden.

Wettelijke regels overschreden? Dan contact ILT

Heeft u contact gehad met de klachtenorganisatie? En blijkt dat er misschien wettelijke regels zijn overtreden? Dan kunt u uw klacht over geluidhinder melden bij de ILT. Gebruik daarvoor het vragenformulier van de ILT. Vermeld de volgende gegevens:

 • Datum van de overlast
 • Precieze tijdstip van de overlast
 • Waar u last had van het geluid (locatie)

Wat doet de ILT met uw geluidklacht?

Nadat u het vragenformulier verstuurd hebt, krijgt u automatisch een e-mail dat het formulier is ontvangen. 

Daarna gaat de ILT uw klacht onderzoeken. Er zijn verschillende uitkomsten mogelijk: 

 • De ILT kon geen overtreding vaststellen van de geluidnormen of andere wettelijke regels.
 • De regels zijn overtreden. De ILT gaat hiertegen optreden.
 • De ILT heeft meer tijd nodig om uw klacht te onderzoeken.
 • De ILT heeft meer informatie nodig om uw klacht te kunnen onderzoeken. 
 • De ILT kan uw klacht niet onderzoeken omdat een andere organisatie dat volgens de wet moet doen. De ILT draagt uw klacht daarom over aan die bevoegde organisatie.

De ILT houdt u via e-mail op de hoogte van de afhandeling van uw klacht. 

Geluidhinder door laag vliegen

Te laag vliegen kan geluidsoverlast veroorzaken. Er worden dan geen geluidsregels overtreden maar veiligheidsregels. In zo’n geval kan er alleen opgetreden worden tegen te laag vliegen en niet tegen de geluidhinder. De Luchtvaartpolitie kan strafrechtelijke maatregelen nemen of de ILT kan bestuursrechtelijke maatregelen nemen. 

Regels luchtvaartgeluid

Meer informatie over de regels voor luchtvaartgeluid vindt u op rijksoverheid.nl.