Luchtvaartvertoning of -wedstrijd

Een luchtvaartvertoning of luchtvaartwedstrijd is een activiteit in de lucht georganiseerd om publiek te vermaken. U heeft een vergunning nodig om in Nederland een luchtvaartvertoning of -wedstrijd te houden of eraan deel te nemen (artikel 17 van de Luchtvaartwet). Voor Bonaire, Sint-Eustatius en Saba is dit vastgelegd in artikel 28 van de Luchtvaartwet BES. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) geeft de vergunning af namens de minister voor civiele evenementen.

Aanvragen vergunning reguliere luchtvaartvertoning of luchtvaartwedstrijd

In de Regeling Luchtvaartvertoning staan regels voor de aanvraag van een vergunning en het houden van een vertoning of wedstrijd. Zo zijn er onder andere eisen waaraan de locatie, de organisatie, vertoningsdirecteur en deelnemers moeten voldoen. Daarnaast moet de burgemeester van de plaats waarin of waarboven de vertoning of wedstrijd plaatsvindt, een schriftelijke verklaring afgeven (artikel 158, lid 1c Regeling Toezicht Luchtvaart). Uit deze verklaring moet blijken dat er geen bezwaar bestaat tegen de activiteit in de betreffende gemeente. Een evenementenvergunning of toestemming in het kader van het Tijdelijk en uitzonderlijke Gebruik van een locatie (de zogenaamde TUG-ontheffing) zijn hiervoor niet geldig.

Aanvraagformulier vergunning luchtvaartvertoningen

Voor het aanvragen van de vergunning voor een specifieke luchtvaartvertoning of luchtvaartwedstrijd gebruikt het formulier Aanvraag reguliere luchtvaartvertoningen of luchtvaartwedstrijd

Aanvragen jaarvergunning luchtvaartvertoningen

De ILT geeft ook vergunningen af voor een jaar, volgens artikel 8 van de Regeling Luchtvaartvertoningen. Een jaarvergunning is alleen mogelijk als het vertoningsprogramma uitsluitend bestaat uit een gestandaardiseerd onderdeel. Voorbeeld is een demonstratie met een deelnemer tijdens een bruiloft, opening of herdenking.

De regels in de Regeling Luchtvaartvertoningen gelden ook voor een jaarvergunning luchtvaartvertoningen. De regels gaan onder andere over afstanden tot het publiek en de grootte van het vertoningsterrein en vertoningsgebied. Het verschil met een reguliere vertoning of wedstrijd is dat bij een jaarvergunning de aanvrager vaak ook de organisator, vertoningsdirecteur en deelnemer van de vertoning of wedstrijd is. Daarom is diegene verantwoordelijk voor alle aspecten in de Regeling Luchtvaartvertoningen. 

Eisen aanvraag

Bij de aanvraag van een jaarvergunning zijn onderstaande punten vereist:

  • Uit de aanvraag moet blijken waaruit het gestandaardiseerde onderdeel bestaat (bijvoorbeeld 1 of meerdere luchtvaartuigen, soort demonstraties, verwachte gebruik en ervaring).
  • Uit de aanvraag moet blijken welk luchtvaartuig de aanvrager inzet.
  • De aanvrager moet een kopie van de vertoningslicentie toevoegen.

Bij een aanvraag van een jaarvergunning is het vooraf niet duidelijk in welke gemeente(n) de demonstratie(s) plaats zullen vinden. De vergunninghouder moet daarom ten minste 5 werkdagen voor de dag van de vertoning of wedstrijd een kopie van een schriftelijke verklaring van de burgemeester naar de ILT opsturen (artikel 158, lid 1c Regeling Toezicht Luchtvaart). Uit deze verklaring moet blijken dat er geen bezwaar bestaat tegen de activiteit in de betreffende gemeente.

Aanvraagformulier Jaarvergunning Luchtvaartvertoningen

Voor het aanvragen van een jaarvergunning voor een luchtvaartvertoning gebruikt u het formulier Aanvraag Jaarvergunning Luchtvaartvertoningen

Procedure

Uw complete aanvraag moet uiterlijk 3 weken voor de dag van de vertoning of wedstrijd zijn ingediend bij de ILT. Voor de behandeling uw aanvraag geldt een behandeltermijn van 6 tot 8 weken (overeenkomstig met de Algemene Wet Bestuursrecht). Voor een aanvraag van een vertoning of wedstrijd gelden de tarieven uit de Regeling tarieven transportsectoren / luchtvaart.