Voorvallen luchtvaart

Volgens Verordening (EU) nr. 376/2014 is het verplicht om voorvallen in de burgerluchtvaart te melden. In het schema hieronder ziet u waar u uw melding moet doen. Een luchtvaartvoorval is elke veiligheid gerelateerde gebeurtenis die:

  • Een luchtvaartuig, de inzittenden of andere personen in gevaar brengt of zou kunnen brengen.
  • In het bijzonder een ongeval of ernstig incident omvat. Let op. U moet ongevallen en ernstige incidenten zowel bij de ILT, als bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid, melden.

Hoe moet u het voorval melden?

Het ABL heeft samen met de OVV een flowchart gemaakt die verduidelijkt aan welke instantie u een voorval moet melden.

Ik ben een passagier of burger. Meld een voorval via het meldformulier.

Ik ben werkzaam in een commerciële luchtvaartorganisatie in de grote luchtvaart.

Meld een voorval via het veiligheid-managementsysteem van uw bedrijf of gebruik het EASA formulier 'namens uw luchtvaartorganisatie'. *
Ik ben actief in de luchtvaart maar niet werkzaam in een organisatie.

Meld een voorval via het veiligheid-managementsysteem van uw vliegclub of gebruik het EASA formulier 'op persoonlijke titel'. *

Ik ben een medewerker van een commerciële of niet-commerciële organisatie in de kleine luchtvaart zoals een vliegveld, vliegclub of onderhoudsbedrijf voor recreatief vliegen. Meld een voorval via het veiligheid-managementsysteem van uw vliegclub of bedrijf of gebruik het meldformulier Melding voorval General Aviation.
Ik ben een piloot die met drones vliegt. Meld een voorval via het veiligheid-managementsysteem van uw vliegclub of bedrijf of gebruik het meldformulier Melding voorval General Aviation.
Ik ben een piloot of burger die recreatief vliegt. Meld een voorval via het veiligheid-managementsysteem van uw branchevereniging zoals de KNVvL of uw vliegclub. Of gebruik het meldformulier Melding voorval General Aviation.
Ik wil een vrijwillige melding doen van een luchtvaart gerelateerd voorval of veiligheidssignaal. Gebruik het meldformulier Melding voorval General Aviation.
Airprox (bijna botsing) Gebruik het meldformulier Report aircraft proximity.
Ik heb eerder een melding van een voorval gedaan, waarna na onderzoek een feitelijk of potentieel luchtvaartveiligheidsrisico is vastgesteld. De analyse en de te nemen maatregelen moeten aan het eerder aan de ILT verzonden voorval worden toegevoegd. De procedure hiervoor staat beschreven op de webpagina Werkwijze sturen analyse/follow-up van gemelde luchtvaartvoorvallen.
*Meldingen die u met dit formulier doet, worden doorgegeven aan de ILT.

Waarom melden?

Het Analysebureau luchtvaartvoorvallen (ABL) analyseert de meldingen van voorvallen, om vroegtijdig trends te signaleren. Het ABL deelt de inzichten die uit de analyses komen met de luchtvaartsector zodat deze eventueel maatregelen kan nemen om de vliegveiligheid te verbeteren. Over het algemeen leert de ervaring dat, voordat een ongeval plaatsvindt, er dikwijls al voorvallen of andere tekortkomingen plaatsvonden die verband houden met veiligheidsrisico's.

Wat gebeurt er met uw melding?

Het ABL slaat uw melding geanonimiseerd op en gebruikt deze voor analyses. Meldingen worden niet integraal gedeeld met derden. De toezichthoudend inspecteur van de Inspectie Leefomgeving een Transport (ILT) heeft in samenspraak met het ABL wel inzage in de geanonimiseerde meldingen. In de meeste gevallen volgt er geen toezichtactie. Soms vraagt de ILT welke 'follow up' het betrokken bedrijf heeft ondernomen. Uitzonderingen zijn situaties waarin sprake is van grove nalatigheid of opzettelijke overtredingen. Verder gebruikt de ILT de inzichten uit de analyses van het ABL voor verbetering van de vliegveiligheid of voor eventuele aanpassingen van het toezichtprogramma.