De Verordening (EU) nr. 376/2014 voor het melden van voorvallen in de burgerluchtvaart is sinds 15 november 2015 van kracht en vervangt Richtlijn nr. 2003/42/EC. De meldplicht voor organisaties in de commerciële luchtvaart blijft in stand en er komt meer nadruk op de uniformiteit en kwaliteit van de meldingen. Vanwege de verordening is ook de kleine (niet commerciële) luchtvaart verplicht om voorvallen te melden.

Een luchtvaartvoorval is elke veiligheid gerelateerde gebeurtenis die: 

  • een luchtvaartuig, de inzittenden of andere personen in gevaar brengt of zou kunnen brengen,
  • in het bijzonder een ongeval of een ernstig incident omvat.

Doe uw melding

Ik ben werkzaam in een commerciële luchtvaartorganisatie.

Meld een voorval via het veiligheid-managementsysteem van uw bedrijf of gebruik het meldformulier namens uw luchtvaartorganisatie. *
Ik ben actief in de luchtvaart maar niet werkzaam in een organisatie.

Meld een voorval via het veiligheid-managementsysteem van uw vliegclub of gebruik het meldformulier op persoonlijke titel.*

Ik ben een medewerker van een vliegveld, vliegclub of onderhoudsbedrijf voor recreatief vliegen, zoals parasailing, zweefvliegen. Meld een voorval via het veiligheid-managementsysteem van uw vliegclub of bedrijf of gebruik het meldformulier Melding voorval General Aviation.
Ik ben een piloot die met drones vliegt. Meld een voorval via het veiligheid-managementsysteem van uw vliegclub of bedrijf of gebruik het meldformulier Melding voorval General Aviation.
Ik ben een piloot of burger die recreatief vliegt. Meld een voorval via het veiligheid-managementsysteem van uw vliegclub of bedrijf of gebruik het meldformulier Melding voorval General Aviation.

*Meldingen werden voorheen direct gedaan aan de ILT. De melding die u via bovenstaande Europese portal hebt gedaan, wordt automatisch doorgegeven aan de ILT.

AIRPROX
Meld een bijna botsing (airprox) met het airproxformulier.
VOORBEELDEN VAN MELDPLICHTIGE VOORVALLEN
Werkt u voor een havendienst? Hier vindt u voorbeelden van meldplichtige voorvallen.
Bent u piloot in de general aviation? Hier vindt u voorbeelden van meldplichtige voorvallen.
PASSAGIER OF BURGER
Bent u passagier of burger en wilt u een melding maken, gebruik daarvoor het meldformulier en kies ‘Luchtvaart’ en ‘Overige meldingen’.

Waarom melden?

Om de veiligheid van de burgerluchtvaart continu te verhogen, wordt de informatie uit meldingen van voorvallen geanonimiseerd geregistreerd en geanalyseerd door het Analysebureau Luchtvaartvoorvallen. De kennis die daar uit voortvloeit wordt gedeeld met de luchtvaartsector zodat deze eventueel veiligheidverhogende maatregelen kan nemen. In z’n algemeenheid leert de ervaring dat, voordat een ongeval plaatsvindt, er dikwijls al voorvallen of andere tekortkomingen plaatsvonden die verband houden met veiligheidsrisico's.

Wat gebeurt er met de melding?

Een melding wordt zorgvuldig behandeld (registratie, opslag) en gedeeld met de toezichthoudend inspecteur. In de meeste gevallen volgt er geen toezichtactie, soms wordt gevraagd welke ‘follow up’ het betrokken bedrijf heeft ondernomen. Uitzonderingen vormen situaties waarin sprake is van grove nalatigheid of opzettelijke overtredingen.
Verder gebruikt de ILT de meldingen geanonimiseerd voor trendanalyses die input zijn voor verbetering van de vliegveiligheid of voor eventuele aanpassingen van het toezichtprogramma.