Toezicht luchtvaart

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) maakt voor elk jaar een ILT-breed toezichtsprogramma. Rode draad daarin is de bevordering van de veiligheid en de bescherming van het milieu volgens nationale en internationale wetgeving.

In het programma staat het aantal inspecties dat de ILT gaat uitvoeren. Het programma is samengesteld op basis van risicoanalyse en de beschikbare veiligheidinformatie zoals trendanalyses, inspectieresultaten en (internationale) onderzoeken.

De inspectie streeft naar efficiënt en doelmatig toezicht. Daarom richt zij zich op de grote risico’s. Om die te bepalen heeft zij een risicomodel ontwikkeld. Meer over het ILT risicomodel staat onder meer informatie.

  • Het programma laat een uitgebalanceerde mix zien van systeem-, product- en thematoezicht.
  • Systeemtoezicht is de controle op de veiligheidssystemen en de veiligheidscultuur bij bedrijven.
  • Producttoezicht is de controle van bijvoorbeeld een vliegtuig of start of landingsbaan op een luchthaven.
  • Thematoezicht is controle op een specifiek onderdeel, bijvoorbeeld het vervoer van gevaarlijke stoffen of onzorgvuldige vluchtvoorbereiding. Het toezichtprogramma is een basisprogramma. Er zijn altijd ongeplande inspecties mogelijk naar aanleiding van incidenten, slechte prestaties, signalen en onderzoeken.