Piloten, luchtverkeersleiders en vluchtinformatieverstrekkers hebben naast een bewijs van bevoegdheid ook een medische verklaring of certificaat nodig. Alleen geneeskundigen en geneeskundige centra die door de ILT zijn gecertificeerd en/of geautoriseerd, mogen medische certificaten en verklaringen afgeven aan goedgekeurde piloten, luchtverkeersleiders en vluchtinformatieverstrekkers. De ILT houdt toezicht op de gecertificeerde geneeskundige centra en de geneeskundigen.

Medische indicatie

Als de wet dit voorschrijft, moet de keuringsarts het medisch dossier verwijzen of voor overleg naar de medisch beoordelaar van ILT sturen. In sommige situaties bij klasse-1 en 3 dossiers geeft de ILT het certificaat af.
In deze gevallen doet de keuringsarts de keuring, maar zorgt de ILT voor de afhandeling en afgifte van het certificaat, al dan niet voorzien van een of meer beperkingen. Voor de afhandeling geldt een wettelijke termijn van 8 weken (eventueel te verlengen met nog 8 weken).
Bij herkeuring van een keurling met een medische indicatie, waarbij geen verschillen met het bestaande certificaat wordt vastgesteld en de medische situatie dus ongewijzigd is, mag de keuringsarts zonder tussenkomst van de medische beoordelaar van de ILT het certificaat verlengen.

Vragen over keuring

Vragen over een keuring (ook als daar een medische indicatie bij is vastgesteld) kunnen uitsluitend door de betrokken keuringsarts (c.q. het centrum) worden beantwoord. Dit geldt ook voor keuringen waarbij het certificaat door de ILT is afgegeven. Vragen stellen aan de ILT heeft geen zin, de inspectie is niet gerechtigd om medische informatie te geven. In de praktijk zullen keuringsartsen keurlingen zo spoedig als mogelijk informeren over de uitslag van de keuring.

Mandaat

Keuringsinstanties en -artsen én de medische beoordelaar van de ILT zijn gemandateerd en gemachtigd voor afgifte van medische verklaringen voor de luchtvaart.