Luchtvaartgeneeskundigecentra (AeMC’s)  en -artsen (AME’s) moeten gecertificeerd zijn door de ILT voordat zij luchtvaartmedische keuringen of -onderzoeken (bij piloten, vluchtinformatieverstrekkers en verkeersleiders) mogen uitvoeren en het medisch certificaat afgeven. Aan een aanvraag certificering AeMC of AME zijn kosten verbonden.

Gecertificeerd luchtvaartgeneeskundig keuringsarts AME klasse 2 en LAPL

Om als bevoegd keuringsarts klasse 2 en LAPL aan de slag te gaan, is de toekomstige keuringsarts:

  • basis geneeskundige, ingeschreven in het BIG en geneeskundig specialist (KNMG erkende opleidingen tot geneeskundig specialist en profielarts);
  • heeft de basiscursus Luchtvaartgeneeskunde klasse 2 en LAPL succesvol afgerond. Informatie over de Basis cursus luchtvaartgeneeskunde is te vinden bij de Nederlandse Vereniging voor Luchtvaartgeneeskunde, http://www.nvvlg.nl . Zie ook: ‘Formulier Aanvraag Certificaat 'luchtvaartmedische keuringsarts' (AME) (klasse 1/klasse 2/LAPL).

Een luchtvaartgeneeskundig keuringsarts (AME) die als zelfstandige start:

  • beschikt over een praktijklocatie en apparatuur geschikt voor luchtvaartmedische onderzoeken;
  • heeft procedures beschreven voor het waarborgen van het medisch beroepsgeheim, procedures van het keuringsproces en
  • beschikt over overeenkomsten met medisch specialisten. 

Lees meer over de eisen onder wet- en regelgeving MED.D.010 van  EU-verordening 1178/2011 en in de bijlage van het Formulier Aanvraag Certificaat 'luchtvaartmedische keuringsarts' AME klasse 1/klasse 2 (Zie ook).
NB

  • Bij de start als zelfstandig luchtvaartgeneeskundig keuringsarts is het aan te bevelen een informatief gesprek aan te vragen bij ILT over het certificatie traject.
  • Het certificatie traject als zelfstandige wordt afgerond met een audit op locatie.


Een luchtvaartgeneeskundig keuringsarts (AME) in dienst van een luchtvaartgeneeskundig centrum maakt gebruik van de voorzieningen en procedures van het centrum.

Het AME certificaat is maximaal 3 jaar geldig. Voor die tijd moet de AME zich laten hercertificeren. 

Gecertificeerd luchtvaartgeneeskundig keuringsarts AME Klasse 1

Voor een uitbreiding van het certificaat van keuringsarts klasse 2 en LAPL naar - klasse 1 en/of 3 moet de keuringsarts eerste de cursus Luchtvaartgeneeskunde voor gevorderden, met succes afgerond hebben, tenminste 30 onderzoeken medische certificaten klasse 2 verricht hebben binnen 5 jaar en een praktijkopleiding  gevolgd hebben in een luchtvaartgeneeskundig centrum, onder toezicht van de ILT.

Informatie over de basis cursus luchtvaartgeneeskunde en de cursus luchtvaartgeneeskunde voor gevorderde  is te vinden bij de Nederlandse Vereniging voor Luchtvaartgeneeskunde.

Opleidinginstellingen luchtvaartgeneeskunde

Instellingen die opleidingen in luchtvaartgeneeskunde willen geven, moeten zijn goedgekeurd door de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de opleidingsorganisatie gevestigd is. De opleidingen worden afgesloten met een examen. Bij de aanvraag voor bevoegd keuringsarts moet de aanvrager een certificaat overleggen waaruit blijkt de opleiding succesvol is afgerond.

Het is ook mogelijk om de basis cursus luchtvaartgeneeskunde of de cursus luchtvaartgeneeskunde voor gevorderde in een andere lidstaat te volgen.

Luchtvaartgeneeskundig centrum AeMC

Een gecertificeerd luchtvaartgeneeskundig centrum is bevoegd om luchtvaartmedische onderzoeken  klasse 1, 2 en LAPL en/of klasse 3 uit te voeren en het medisch certificaat af te geven. Alleen het hoofd van een luchtvaartgeneeskundig centrum is bevoegd om initiële klasse 1 en 3 medische certificaten af te geven.

Een luchtvaartgeneeskundig centrum moet een hoofd aan wijzen die beschikt over de bevoegdheid AME klasse 1 en /of klasse 3 en 5 jaar ervaring heeft als AME klasse 1 en/of 3. Daarnaast moet een centrum beschikken over voldoende en volledig gekwalificeerde AME’s, ondersteunend personeel en deskundigen waaronder een accountable manager, safety manager en een compliance monitoring manager. 
Het centrumheeft een beheersysteem / veiligheidsmanagement systeem dat afgestemd is op vliegveiligheidsrisico’s. Daarnaast heeft een centrum geneeskundige voorzieningen die afgestemd zijn op de uitvoering van luchtvaartmedische keuringen.
Het centrum is verantwoordelijk om de medische dossiers zodanig bij te houden dat het medisch beroepsgeheim te allen tijde in acht genomen wordt.

Het is aan te bevelen een gesprek aan te vragen bij ILT voorafgaand aan het certificatie traject van een luchtvaartgeneeskundig centrum. Bel 088-4890000 en vraag naar afdeling 'luchtvaart medisch'. NB Een eventueel certificatie traject wordt afgerond met een audit op locatie.