Luchtvaartnavigatiedienstverleners

In Nederland zijn er 3 organisaties die gelden als luchtvaartnavigatiedienstverlener.

Dit zijn:

  • Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL)
  • Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI)
  • Eurocontrol Maastricht Upper Area Control Centre (MUAC) 

Toezicht op bekwaamheid

Voor het toezicht op luchtvaartnavigatiedienstverleners schrijft de EU voor dat ieder land over een National Supervisory Authority (NSA) beschikt. In Nederland maakt de NSA deel uit van de ILT. Volgens de Luchtvaartnavigatiedienstenverordening (550/2004) moeten alle luchtvaartnavigatiedienstverleners gecertificeerd zijn om hun luchtverkeerdiensten aan te bieden in Europa. Een aanvraag voor een certificaat gaat via de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT).