In Nederland zijn er drie organisaties die gelden als luchtvaartnavigatiedienstverlener:

  • Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL)
  • Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI)
  • Eurocontrol Maastricht Upper Area Control Centre (MUAC) 

Toezicht op bekwaamheid

Voor het toezicht op luchtvaartnavigatiedienstverleners schrijft de Europese Unie voor dat ieder land over een National Supervisory Authority (NSA) beschikt. In Nederland maakt de NSA deel uit van de IIL. De ILT houdt verder toezicht op de vakbekwaamheid van luchtverkeersleiders, leerling-luchtverkeersleiders, vluchtinformatieverstrekkers en luchthaveninformatieverstrekkers. Dat gebeurt via uitgifte van hun bevoegdheid en de certificatie van de betrokken opleidingsinstellingen.

Hoort bij