Een productieorganisatie is een onderneming die luchtvaartuigen produceert en/of onderdelen en apparatuur voor luchtvaartuigen.

Europese productieorganisaties moeten hiervoor een vergunning hebben volgens: 

  • Part 21 Subpart G, de zogeheten ‘erkenning als productieorganisatie ‘. Is een productieorganisatie tegelijk een onderhoudsorganisatie, dan is ook hiervoor een aparte erkenning nodig;
  • Part 21 Subpart F: voor de zogeheten ‘productie zonder erkenning als productieorganisatie’ moet ILT voor elke aanvrager of houder van een akkoordverklaring een onderzoeksteam aanstellen dat alle relevante taken met betrekking tot deze akkoordverklaring vervult en procedures opstellen conform Part 21 Subpart F. 

Principal place of business
Indien uw ‘principal place of business’ binnen Nederland ligt, kunt u bij ILT een vergunning aanvragen. Dit betekent dat de hoofdvestiging van de organisatie, ofwel het hoofd- of geregistreerde kantoor van de onderneming waar de belangrijke financiële taken en operationele controle van de in de Verordening (EU) Nr.748/2012 bedoelde activiteiten worden uitgevoerd.

EASA Rulemaking Programme

EASA is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en handhaving van EU-regelgeving rond veiligheid en milieubescherming in de Europese (burger)luchtvaart. Bij de uitvoering van deze taken werkt EASA volgens het Rulemaking Programme. In dit programma staan, op thema, de EASA-regelgeving activiteiten gedurende deze periode.