Een drone van de Inspectie Leefomgeving en Transport hangt in de lucht. Hij is herkenbaar als inspectiedrone door de blauwe striping op de witte buitenkant. Achter de drone vaart een binnenvaartschip.
Beeld: Inspectie Leefomgeving en Transport - fotograaf Paul Voorham

Drones (UAS)

Als u in Nederland wilt vliegen met een drone, moet u voldoen aan de Europese regels. Dit geldt voor het recreatief en het commercieel vliegen met een drone. De Europese regels zijn voor alle piloten hetzelfde. Aan welke eisen u moet voldoen, is afhankelijk van het risiconiveau van uw vlucht.

Risiconiveaus vliegen met een drone

Wat voor drone u heeft, waar u wilt vliegen en wat u wilt doen tijdens de vlucht bepaalt het risiconiveau van uw dronevlucht. Er zijn 3 verschillende risiconiveaus:

Vragen beantwoorden met de Regelhulp Drones

Met de Regelhulp Drones bepaalt u snel in welke categorie uw drone of dronevlucht valt. Wilt u weten wat u mag met uw drone? Of wilt u weten waaraan u moet voldoen als u in een specifieke situatie wilt vliegen? Ook dan gebruikt u de regelhulp om uw vraag te beantwoorden.

Vergunningverlening en toezicht door de ILT

Voor het vliegen in de categorieën SPECIFIEK en GECERTIFICEERD heeft u toestemming nodig van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Ook houdt de ILT toezicht op het vliegen met drones en handhaaft zij als dit nodig is.

Vliegen met een staatsluchtvaartuig

Voor staatsluchtvaartuigen verandert er nog niets. Voor exploitanten hiervan gelden de regels uit de Regeling op afstand bestuurde luchtvaartuigen.

Modelvliegclubs

Modelvliegen valt per 1 april 2024 onder de Europese regels voor onbemande luchtvaart. Deze regels gelden ook voor drones. De Regeling modelvliegen geldt tot 1 oktober 2024. Ga voor meer informatie naar Modelvliegers

Melden incident of voorval

Meld een incident of voorval met een beroepsmatig gebruikte drone via Melden voorval met een drone (UAS).