Bij het gebruik van Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS), ook wel drones genoemd, maken we onderscheid tussen particulier/recreatief en beroepsmatig gebruik. Voor particulieren die met bepaalde drones vliegen gelden regels. Voor beroepsmatig gebruik verstrekt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) vergunningen. De ILT ziet ook toe op een juist gebruik en handhaaft waar nodig.

Melding incident of voorval

Meld een incident of voorval met een beroepsmatig gebruikte drone/RPAS via Voorvallen luchtvaart.