Als u afvalstoffen naar het buitenland wilt transporteren, moet u een kennisgeving van de voorgenomen afvaltransporten indienen bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Bij in- en doorvoer ontvangt de ILT de kennisgeving van de buitenlandse autoriteit. De ILT toetst de kennisgeving aan de formele vereisten van de EVOA en aan het beleid dat is vastgelegd in het Landelijk Afvalbeheerplan. Op basis hiervan neemt de ILT een besluit.

Vanaf 1 januari 2019 bestaat er een heffing voor afvalstoffen die in Nederland zijn ontstaan of bewerkt en die buiten Nederland worden gestort of verbrand. Deze heffing gold al voor afvalstoffen die in Nederland worden verwijderd.