Afvaltransport EVOA melden

Hebben alle betrokken autoriteiten een positieve EVOA-beschikking afgegeven? Dan hebt u toestemming om te gaan transporteren. Basisgegevens uit afgegeven EVOA-beschikkingen kunt u online bekijken. U moet elk transport 3 keer melden, bij alle betrokken autoriteiten.

Beschikkingen online

Op Beschikkingen online kunt u de basisgegeven uit kennisgevingen van EVOA-besluiten bekijken die zijn afgegeven voor het binnen of buiten Nederlands grondgebied brengen van afvalstoffen.

Afvaltransport melden op 3 momenten

  1. De afgiftemelding doet u minimaal 3 werkdagen voor de start van ieder transport;
  2. De ontvangstmelding doet u binnen 3 werkdagen na ontvangst van de afvalstoffen bij de ontvanger;
  3. De 3e melding is de verklaring van de verwerking van de afvalstoffen. Deze melding doet u wanneer de nuttige toepassing of verwijdering is voltooid. U moet de melding binnen 12 maanden doen.

Als het afvaltransport niet doorgaat moet u het transport intrekken. De Handreiking transportmeldingen kan u helpen bij het doen van de meldingen.

Afvaltransporten melden aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

Afvaltransporten meldt u aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), de Nederlandse autoriteit voor grensoverschrijdende transporten.

U kunt de afgiftemelding, intrekking, ontvangstmelding en verklaring van verwerking per e-mail verzenden naar: etm@ilent.nl.

Is het melden per e-mail voor u niet mogelijk? Dan kunt u de bovengenoemde meldingen per fax versturen naar: 088 602 90 51.

Heeft u vragen over transportmeldingen? Deze kunt u stellen via het vragenformulier.

Calamiteiten en onvoorziene omstandigheden

Zijn er calamiteiten of onvoorziene omstandigheden waardoor u moet afwijken van de afgiftemelding of de transportroute? Vraag hiervoor dan eerst toestemming aan de ILT, via telefoonnummer 088 489 00 00.

Financiële zekerheid

U kunt de financiële zekerheid terugvragen (deposito, bankgarantie) nadat alle aangemelde transporten succesvol zijn afgemeld. Dat wil zeggen dat u voor alle transporten de ontvangst- en verwerkingsverklaring volledig ingevuld heeft aangeleverd.