Afvaltransport EVOA melden

Hebben alle betrokken autoriteiten een positieve EVOA-beschikking afgegeven? Dan hebt u toestemming om te gaan transporteren. Basisgegevens uit afgegeven EVOA-beschikkingen kunt u online bekijken. Elk transport moet 3 keer worden gemeld, bij alle betrokken autoriteiten.

Beschikkingen online

Op Beschikkingen online kunt u de basisgegeven uit kennisgevingen van EVOA-besluiten bekijken die zijn afgegeven voor het binnen of buiten Nederlands grondgebied brengen van afvalstoffen.

Transport melden op 3 momenten

  1. De afgiftemelding doet u minimaal 3 werkdagen voor aanvang van ieder transport.
  2. De ontvangstmelding doet u binnen 3 werkdagen na ontvangst van de afvalstoffen bij de ontvanger.
  3. De 3e melding is de verklaring van de verwerking van de afvalstoffen. Deze melding doet u wanneer de nuttige toepassing of verwijdering is voltooid. De melding moet binnen 12 maanden gedaan zijn.

De Handreiking transportmeldingen kan u helpen bij het doen van de meldingen.

Melding doen per e-mail of fax

Voor de melding aan de Nederlandse autoriteit stuurt u het vervoersdocument per e-mail of fax naar de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT):

E-mail: etm@ilent.nl
Fax: +31 (0)88 602 90 51

Heeft u vragen over transportmeldingen? Deze kunt u stellen via het vragenformulier.

Calamiteiten en onvoorziene omstandigheden

Zijn er calamiteiten of onvoorziene omstandigheden waardoor u moet afwijken van de afgiftemelding of de transportroute? Vraag hiervoor dan eerst toestemming aan de ILT, via telefoonnummer 088 489 00 00.

Financiële zekerheid

U kunt de financiële zekerheid terugvragen (deposito, bankgarantie) nadat alle aangemelde transporten succesvol zijn afgemeld. Dat wil zeggen dat u voor alle transporten de ontvangst- en verwerkingsverklaring volledig ingevuld heeft aangeleverd.