Wijzigen lopende beschikking

Via deze formulieren kunt u (als kennisgever of gemachtigde namens de kennisgever) vragen om een wijziging op een EVOA-beschikking die door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is afgegeven. U kunt alleen een verzoek indienen voor EVOA-beschikkingen waarop de ILT al een besluit heeft genomen. Ook mag de geplande periode voor de overbrengingen nog niet zijn verlopen.