Wijzigen lopende EVOA-beschikking

U heeft een positieve beschikking ontvangen voor uw afvaltransport, maar wilt een wijziging doorvoeren. Dat kan zolang de wijzigingen het afvaltransport niet wezenlijk veranderen. U kunt met het formulier op deze pagina een wijzigingsverzoek indienen bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). 

Read this page in English

Wijzigingsverzoek indienen

De kennisgever of gemachtigde moet van tevoren toestemming vragen en schriftelijk aan alle betrokken autoriteiten vragen om een wijziging van de lopende beschikking (zie artikel 17 EVOA, Verordening (EG) 1013/2006).

U kunt alleen een verzoek indienen:

 • voor wijzigingen die de kennisgeving in essentie niet veranderen (zie alinea ‘Wijzigingen die u via het formulier kunt aanvragen’).
 • voor lopende EVOA-beschikkingen (kennisgevingsaanvragen waarvoor de ILT al een positief besluit heeft afgegeven). 
 • als de geplande periode voor de overbrengingen nog niet is verlopen. 

U kunt pas volgens de wijziging vervoeren wanneer alle betrokken autoriteiten de wijziging goedkeuren en hebben aangegeven dat een nieuwe kennisgeving niet nodig is.

Aanvraagformulier

Om een wijziging op een EVOA-beschikking van de ILT aan te vragen, gebruikt u het formulier Aanvraag wijziging lopende EVOA-beschikking.

Wijzigingen die u via het formulier kunt aanvragen

De volgende wijzigingen kunt u via het formulier aanvragen:

 • Toevoegen nieuwe vervoerder die niet was vermeld in de kennisgeving.
 • Wijzigen grensovergang met Nederland. Wilt u een andere grensovergang wijzigen (niet met Nederland)? Geef de routewijziging dan door via evoa@ilent.nl.
 • Ophogen aantal geplande EVOA-overbrengingen. Dit doet u als de kennisgever het opgegeven aantal transporten heeft verbruikt, maar er nog ruimte is binnen de toegestane overbrengingsperiode én de toegestane hoeveelheid om extra transporten uit te voeren.
 • Toevoegen verpakkingstype.
 • Toevoegen VN-nummer (stofidentificatienummer).
 • Wijzigen soort vervoer.

Wijzigingen waarvoor u een nieuwe kennisgeving aanvraagt

Voorbeelden van wijzigingen waarvoor u een nieuwe kennisgeving moet aanvragen zijn:

 • Verhogen totale geplande hoeveelheid.
 • Verlengen geplande looptijd.
 • Wijzigen rechtspersonen betrokken bij de kennisgeving (zie ook Wat als er een wijziging is van naam, rechtspersoon of rechtsvorm?).
 • Routewijziging waardoor een nieuwe autoriteit wordt betrokken bij de kennisgeving (nieuw doorvoerland).
 • Toevoegen nieuwe producent(en).