Wijzigen lopende beschikking

Wilt u een andere vervoerder inschakelen, die nog niet was vermeld in de kennisgeving? Of wilt u het aantal transporten verhogen, of een andere niet wezenlijke wijziging van de beschikking? Dat kan. De kennisgever moet van tevoren toestemming vragen en schriftelijk aan alle betrokken autoriteiten verzoeken om een wijziging van de lopende beschikking (artikel 17 van Verordening (EG) 1013/2006 (EVOA)).

Via het formulier Aanvraag wijziging lopende EVOA-beschikking kunt u (als kennisgever of gemachtigde namens de kennisgever) vragen om een wijziging op een EVOA-beschikking van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). U kunt alleen een verzoek indienen voor EVOA-beschikkingen waarop de ILT al een besluit heeft genomen. Ook mag de geplande periode voor de overbrengingen nog niet zijn verlopen. U kunt pas volgens de wijziging vervoeren wanneer geen van de betrokken autoriteiten aangeeft dat een nieuwe kennisgeving nodig is.