Belasting op verwijdering afval in het buitenland

Bedrijven die afvalstoffen overbrengen van Nederland naar het buitenland moeten rekening houden met afvalstoffenbelasting buitenland. Dit is een belasting voor afvalstoffen die in Nederland vrijkomen of bewerkt worden en buiten Nederland worden gestort of verbrand. U moet zelf aangifte doen van deze belasting. Dit kan met een beschikking die de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) op aanvraag afgeeft.

Aanvraag (nieuwe) beschikking bij de ILT en aangifte afvalstoffenbelasting buitenland