Voorbeelden van verplichte bijlagen bij kennisgeving

Hier vindt u documenten die als voorbeeld kunnen dienen voor de verplichte bijlagen bij een EVOA-kennisgeving. Modelcontracten, model bankgaranties, RIE-verklaring (voorheen IPPC) en diverse soorten machtigingen.

Overbrenging tussen EU-lidstaten en invoer in de EU

Uitvoer van afvalstoffen met meerdere partijen

Uitvoer uit de EU, bestemd voor (voorlopige) nuttige toepassing

Uitvoer naar EVA-landen, bestemd voor verwijdering

Overbrenging van groene-lijst afvalstoffen

Bankgaranties

De ILT heeft 2 modellen voor bankgaranties opgesteld. Deze modellen kunnen gebruikt worden door kennisgevers bij het indienen van een kennisgeving. De modellen zijn beschikbaar in het Nederlands en in het Engels:

RIE-verklaring

Verklaring Richtlijn Industriële Emissies (RIE-verklaring), voorheen bekend als de IPPC-verklaring. Onderstaande verklaring kan hierbij als voorbeeld dienen:

Machtigingen