Inzamelen afvalstoffen

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ziet erop toe dat afvalstoffen op de juiste manier worden ingezameld, verwerkt en vervoerd. Bij de ILT kunt u een inzamelvergunning afvalstoffen op grond van het Besluit inzamelen afvalstoffen (Bia) aanvragen.

Melding doen van PCB-houdende olie

In veel inzamelvergunningen staat dat de vergunninghouder het moet melden als hij (vermoedelijk) een partij PCB-houdende olie gaat innemen. Dit doet u via het meldformulier. U ontvangt direct een e-mailbericht van de ILT met daarin een link naar het meldformulier.