Als afval en afvalstromen niet worden verwerkt, kan dit leiden tot schade aan gezondheid en milieu. Daarom verplicht de Europese Kaderrichtlijn afvalstoffen lidstaten van de Europese Unie een Landelijk Afvalbeheerplan (LAP) op te stellen. Hierin staan de doelstellingen voor het beheer van afval.

Zie ook