Inzamelen afval

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ziet erop toe dat afvalstoffen op de juiste manier worden ingezameld, verwerkt en vervoerd. Bij de ILT een inzamelvergunning afvalstoffen op grond van het Besluit inzamelen afvalstoffen (Bia) aanvragen.

Melding doen van PCB-houdende olie

In veel inzamelvergunningen staat dat de vergunninghouder het moet melden als hij (vermoedelijk) een partij PCB-houdende olie gaat innemen. Deze melding doet u bij de ILT.

Ga naar 'Melden' en klik op Meldformulieren. Kies onder 'Rubriek' voor 'Afval' en vervolgens onder Soort voor 'PCB-houdende olie (BIA)'. Klik op de knop 'Verder' en daarna op de link 'Nieuwe melding'. Vul uw e-mailadres in en klik op 'Verzenden'. U ontvangt direct een e-mailbericht van de ILT met daarin een link naar het meldformulier.