Inzamelen afvalstoffen

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ziet erop toe dat afvalstoffen op de juiste manier worden ingezameld, verwerkt en vervoerd. Bij de ILT kunt u een inzamelvergunning afvalstoffen op grond van het Besluit inzamelen afvalstoffen (Bia) aanvragen.

Melding doen van PCB-houdende olie

In veel inzamelvergunningen staat dat de vergunninghouder het moet melden als hij (vermoedelijk) een partij PCB-houdende olie gaat innemen. Deze melding doet u bij de ILT.

Ga naar 'Melden' en klik op Meldformulieren. Kies onder 'Rubriek' voor 'Afval' en vervolgens onder Soort voor 'PCB-houdende olie (BIA)'. Klik op de knop 'Verder' en daarna op de link 'Nieuwe melding'. Vul uw e-mailadres in en klik op 'Verzenden'. U ontvangt direct een e-mailbericht van de ILT met daarin een link naar het meldformulier.