Wet- en regelgeving bij afvaltransport in Europa

De Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA) geeft de procedures en regels voor het internationaal transport van afval. Bij wet- en regelgeving geldt een voorkeursvolgorde. Internationaal recht staat boven Europees recht. En Europees recht staat boven nationaal recht. De EVOA is rechtstreeks in de lidstaten werkende Europese wetgeving. De verdere uitvoering van de EVOA staat in nationale wet- en regelgeving.