Bijlage VII-procedure

Het Bijlage VII-document gebruikt u voor het overbrengen van groene lijst-afvalstoffen voor nuttige toepassing (informatieverplichting). Hier vindt u het Bijlage VII-document en voorbeeldcontracten in het Nederlands, Engels en Duits.

Wanneer Bijlage VII-procedure?

In de EVOA staat in artikel 18 beschreven wanneer u bij afvaltransporten het Bijlage VII-document (de informatieverplichting) moet gebruiken. Namelijk bij:

  • overbrengingen van afvalstoffen van de groene lijst die bestemd zijn voor nuttige toepassing;
  • overbrengingen van afvalstoffen die bestemd zijn voor laboratoriumanalyse en die niet meer dan 25 kilo wegen.

Bij uitvoer naar een niet-OESO-land geldt de Derdelandenverordening.

Contract vóór afvaltransport

Voordat het transport plaatsvindt, moet de opdrachtgever met de ontvanger een juridisch bindend contract afsluiten. Dit geldt níet voor afvalstoffen die bestemd zijn voor laboratoriumanalyse. Voorbeelden van contracten (in het Nederlands, Engels en Duits) vindt u onder Documenten.

Toelichting op het Bijlage VII-formulier

Lees meer over over het Bijlage VII-document en hoe u het document invult in de toelichting op het Bijlage VII-formulier.