Transport tussen EU-landen

Wilt u tussen lidstaten van de Europese Unie afvalstoffen overbrengen die bestemd zijn voor verwijdering? Dan moet u de kennisgevingsprocedure volgen.

Lees hoe u een kennisgeving aanvraagt.

In het landenoverzicht ziet u welke landen lid zijn van de Europese Unie.

Nuttige stoffen op oranje lijst: kennisgevingsprocedure

Gaat het om afvalstoffen die op de oranje lijst staan en bestemd zijn voor nuttige toepassing? Dan moet u ook de kennisgevingsprocedure volgen.

Bijlage IV en IVA - Oranje lijst (EUR-Lex)
Zoek op 'Lijst van afvalstoffen waarvoor de procedure van voorafgaande schriftelijke kennisgeving en toestemming geldt'.

Nuttige stoffen op groene lijst: Bijlage VII-procedure

Gaat het om afvalstoffen die op de groene lijst staan en bestemd zijn voor nuttige toepassing? Dan heeft u een zogenoemde algemene informatieverplichting en volgt u de Bijlage VII-procedure.

Bijlage III, IIIA en IIIB - Groene lijst afvalstoffen (EUR-Lex)
Zoek op 'Lijst van afvalstoffen die vergezeld moeten gaan van bepaalde informatie'.

Overgangsbepalingen

In artikel 63 van de EVOA 'Overgangsbepalingen voor sommige lidstaten' staan de overgangsbepalingen voor nieuwe lidstaten van de Europese Unie.