Afvaltransport met Nederland als doorvoerland

Stilzwijgende toestemming
De kennisgever ontvangt niet langer een brief waarin staat dat aangenomen mag worden dat er toestemming is verleend door Nederland. De kennisgever krijgt ook geen schriftelijk besluit met een gestempeld kennisgevingsdocument. Concreet betekent dit dat u, 30 dagen na de ontvangstbevestiging van de bevoegde autoriteiten van bestemming, in het bezit bent van een stilzwijgende toestemming van de ILT.

Brief

Mocht u tijdens het transport van de afvalstoffen toch graag over een verklaring van de ILT willen beschikken, dan kunt u ervoor kiezen om de Brief Nederlands stilzwijgende toestemming doorvoer te printen en te gebruiken. Er is ook een Engelstalige variant van deze brief beschikbaar.

Hoe lang duurt de stilzwijgende toestemming?
De stilzwijgende toestemming van een autoriteit van doorvoer verstrijkt 1 kalenderjaar na het verstrijken van de termijn van 30 dagen als omschreven in artikel 9, lid 1 van de EVOA. Dat is na afgifte van de ontvangstbevestiging. Dit betekent dat de stilzwijgende toestemming van de autoriteit van doorvoer daadwerkelijk ingaat 30 dagen na afgifte van de ontvangstbevestiging van de autoriteit van bestemming.

Heeft de ontvanger een status van vooraf goedgekeurde inrichting? Dan gaat de stilzwijgende toestemming daadwerkelijk in 7 werkdagen na afgifte van de ontvangstbevestiging van de autoriteit van bestemming.

Doorvoer
We spreken van 'doorvoer' als afvalstoffen door een of meer andere landen dan het land van verzending of van bestemming worden vervoerd. Bij een doorvoerkennisgeving met Nederland als land van doorvoer wordt stilzwijgend toestemming voor de doorvoer verleend.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ontvangt de doorvoerkennisgeving van de buitenlandse autoriteit. De EVOA maakt het voor doorvoerautoriteiten mogelijk om stilzwijgend toestemming te verlenen.