Bepalen procedure afvaltransport

Wilt u afvalstoffen transporteren naar het buitenland? De Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA) schrijft verschillende procedures voor. Deze zijn afhankelijk van het soort afval, hoe het verwerkt wordt en wat de bestemming is. 

Verantwoordelijkheid kennisgever

Degene die de afvalstoffen wil (laten) overbrengen is de kennisgever. Lees er meer over op Procedure EVOA kennisgeving. Bent u kennisgever, dan moet u eerst onderzoeken aan welke regels de overbrenging moet voldoen.  

De procedures

Afhankelijk van de situatie geldt voor uw afvaltransport:

Regelhulp afvaltransport

Weet u niet welke procedure geldt voor uw afvaltransport? Maak dan gebruik van de Regelhulp voor bedrijven: Afvaltransport.

Of bepaal de procedure zelf door de volgende vragen te beantwoorden:

  1. Soort afvalstof bepalen
    Bepaal eerst of de afvalstof wel een afvalstof is en hoe deze wordt ingedeeld volgens de EVOA. De EVOA deelt afvalstoffen in naar niet-gevaarlijke afvalstoffen (Bijlage III, groene lijst) en gevaarlijke afvalstoffen (Bijlage IV, oranje lijst).
  2. Verwerken afvalstof
    Bepaal vervolgens hoe de EVOA de verwerking van de afvalstoffen indeelt, in nuttige toepassing of verwijdering.
  3. Bestemming afvalstof
    Daarna kunt u afhankelijk van het land van bestemming en herkomst de te volgen procedure bepalen.

EVOA: alleen voor transport naar of vanuit buitenland

De EVOA geldt niet voor transport van afvalstoffen tussen inrichtingen in Nederland. Hiervoor moet u bij het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen zijn.