Bepalen procedure afvaltransport

Wilt u afvalstoffen transporteren? En is die afvalstof wel een afvalstof? Hoe worden de afvalstoffen verwerkt? Naar welk land wilt u het afval brengen? De EVOA kent voor verschillende situaties een specifieke procedure.

Bepalen van de juiste procedure

Bent u kennisgever? Bepaal wat de juiste procedure is. U kunt hiervoor de Regelhulp voor bedrijven: Afvaltransport gebruiken. Of u kunt de volgende 3 stappen volgen.

Lees meer over de kennisgever onder het kopje Wie is de kennisgever?

 1. Soort afvalstof bepalen
  Bepaal eerst of de afvalstof wel een afvalstof is en hoe deze wordt ingedeeld volgens de EVOA. De EVOA deelt afvalstoffen in naar niet-gevaarlijke afvalstoffen (Bijlage III, groene lijst) en gevaarlijke afvalstoffen (Bijlage IV, oranje lijst).
 2. Verwerken afvalstof
  Bepaal vervolgens hoe de EVOA de verwerking van de afvalstoffen indeelt, in nuttige toepassing of verwijdering.
 3. Bestemming afvalstof
  Daarna kunt u afhankelijk van het land van bestemming en herkomst de te volgen procedure bepalen.

De EVOA geldt niet voor transport van afvalstoffen tussen in Nederland gelegen inrichtingen. Hiervoor moet u bij het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen zijn.

Wie is de kennisgever?

Heeft u het voornemen de afvalstoffen over te brengen naar een ander land? Dan moet u volgens de EVOA als kennisgever optreden. De kennisgever is een van de hieronder genoemde personen of instanties in de aangegeven volgorde :

 1. 1e producent;
 2. Vergunde nieuwe producent;
 3. Bevoegde inzamelaar;
 4. Geregistreerd handelaar;
 5. Geregistreerd makelaar;
 6. Houder (alleen wanneer 1 tot en met 5 onmogelijk is).