Toezicht en handhaving EVOA

Exporteert u afvalstoffen? Dan moet u zich aan regels houden, of het nu gaat om ongevaarlijke of gevaarlijke afvalstoffen. In Nederland zorgt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) samen met haar netwerkpartners voor het handhaven van de Europese Verordening betreffende de overbrenging van afvalstoffen (EVOA). Hiervoor heeft de ILT bepaalde bevoegdheden en handhavingsinstrumenten.