Een zeeschip vaart een haven binnen.

Zeevaart

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) houdt toezicht op Nederlandse en buitenlandse zeeschepen, bemanningen, rederijen en klassenbureaus. De ILT let onder meer op de veiligheid van schepen, bemanning, bedrijfsvoering en belading.