Lading op zeeschepen

Lading op zeeschepen moet voldoen aan de voorwaarden van SOLAS (hoofdstuk VI en VII) en MARPOL. Ieder product moet op de juiste manier vervoerd worden. Er zijn 5 soorten lading: droge bulk, natte bulk, containerlading, Roll on – Roll off (RoRo) en stukgoed.

Droge bulk

Bij droge bulk worden de goederen niet los verpakt. De goederen worden in grote hoeveelheden vervoerd in het ruim van een schip. Voorbeelden van droge bulk zijn agribulk, kolen, ijzerertsen, cement, schroot, zand en industriële mineralen. 

Natte bulk

Natte bulk zijn vloeibare producten die vaak op grote schaal in een tankschip worden vervoerd naar een volgende bestemming. Voorbeelden van natte bulk zijn ruwe aardolie, benzine, stookolie en plantaardige oliën. 

Containerlading

Voor veel producten zijn containers het ideale transportmiddel. Voorbeelden van geschikte producten zijn speelgoed, televisies, dvd's, kleding, vlees en computers. 

Goederen in containers kunnen in grote hoeveelheden tegelijk worden vervoerd. Bovendien zijn de goederen door de metalen wanden van de container goed beschermd tegen weer en wind. Ook de vaste afmetingen van de containers hebben een belangrijk voordeel. Door de standaardmaten passen containers op zeeschepen, vrachtwagens, binnenschepen en treinwagons.

Roll on - Roll off (RoRo)

RoRo lading is het vervoer van verrijdbare lading. Voorbeelden hiervan zijn personenauto's, busjes, vrachtwagens, landbouwvoertuigen en kranen. Ook zware lading die door transportmodules aan boord wordt geladen, valt onder RoRo lading.

Stukgoed

Ladingen die niet in bulk of in containers geladen kunnen worden, vallen onder stukgoed. Voorbeelden van stukgoed zijn papier, bigbags, windmolenonderdelen, staalrollen, hout, jachten en andere zware lading. 

Gevaarlijke stoffen

Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen gelden extra wetten en regels. Bij dit soort ladingen moet dus niet alleen aan de SOLAS en MARPOL worden voldaan, maar ook aan de bijbehorende wet- en regelgeving.  

Er zijn 5 categorieën van gevaarlijke stoffen:

  • Verpakte stoffen. Deze staan beschreven in de International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code.
  • Vloeibare chemicaliën bulkladingen. Deze staan beschreven in de International Bulk Chemical (IBC) Code.
  • Vaste bulkladingen. Deze staan beschreven in de International Maritime Solid Bulk Cargoes (IMSBC) Code. 
  • Gassen. Deze staan beschreven in de International Gas Carrier (IGC) Code.
  • Verpakte nucleaire materialen. Deze staan beschreven in de International Code for the Safe Carriage of Packaged Irradiated Nuclear Fuel, Plutonium and High-Level Radioactive Wastes on Board Ships (INF-code).   

Drones

De ILT maakt bij de controles van de containerschepen gebruik van drones. Onder die drones hangt een  camera die vanuit de lucht voorbijvarende containerschepen fotografeert. Die foto’s kunnen van dichtbij en op een veilige manier gemaakt worden. Inzet van een helikopter is daardoor niet meer nodig. In 2022 is gestart met deze manier van inspecteren. Uit inspectieresultaten blijkt dat een kwart van de gecontroleerde containerschepen de lading fout vast zet.

Deze video van de ILT, de Inspectie Leefomgeving en Transport, gaat over het sjorren van zeecontainers. De ILT controleert of ladingen op schepen juist worden vervoerd.

BEELD: Sfeerbeelden op zee.

(MUZIEK)

VO: 'De Inspectie Leefomgeving en Transport houdt toezicht op zeeschepen, de rederijen, hun bemanningen, de vastgezette ladingen en de klassenbureaus. Dat is nodig, want bijna een kwart van alle schepen zet de lading fout vast. Op zee maakt de ILT gebruik van drones om te controleren of containers op schepen goed zijn vastgesjord. Hiervoor varen we mee met een schip van de kustwacht. Op dit schip van de kustwacht varen drone-inspecteurs mee. Die kunnen hun drone met camera laten vliegen over de containers die op het schip gestapeld staan. De kustwacht informeert opvarenden altijd voorafgaand aan de inspectie. De ILT-drone maakt nauwkeurige foto's. Deze foto's worden dezelfde dag nog bekeken door een ILT-scheepvaartinspecteur. Hij beoordeelt of de 'lashings' waarmee de containers op het schip vaststaan veilig gesjord zijn, oftewel stevig zijn.'

ERIK DE GROOT, DRONE-PILOOT INSPECTIE LEEFOMGEVING EN TRANSPORT: 'Mijn naam is Erik de Groot. Ik ben piloot voor de ILT. Samen met m'n collega's controleren wij vandaag de schepen op lashings. We staan hier naast onze inspectiedrone. Dit is een DJI M300. Deze heeft twee controllers. Een daarvan is voor de piloot en een daarvan is van de camera-operator. Wij vliegen dus altijd met twee man. Onder de drone hangt een zeer uitgebreide multi-sensorcamera. Deze is speciaal ontworpen om inspecties te doen. Alle beelden die wij hebben gemaakt, sturen wij aan het einde van de dag naar onze collega's bij Port State Control. Zij zullen deze onderzoeken, en aan de hand van die resultaten zullen zij ook bekijken of zij het schip gaan onderzoeken of niet.'

VO: 'De ILT controleert alleen containerschepen met bestemming Rotterdam. Vandaag vloog de drone over de lading van vijf schepen. De volgende ochtend kwam de ILT bij drie schepen in de haven aan boord. Op twee schepen bleek het niet in orde. Zo had een schip verbogen sjormateriaal aan boord en was de instructie voor het vastzetten van de lading onjuist. De ILT ziet dat ongeveer 25 procent van alle gecontroleerde schepen de lading onjuist vervoert. Daarom werkt de ILT
aan veilig vervoer over het water.'

(MUZIEK)

BEELDTEKST: Logo Rijksoverheid. Inspectie Leefomgeving en Transport. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Meer weten? Www.ilent.nl. Een productie van de Inspectie Leefomgeving en Transport ©2023.

Melden incidenten en ongevallen

Ontstaat er bij het vervoer van gevaarlijk stoffen een gevaar voor de openbare veiligheid? Dan moet u dit melden aan de ILT. Hiervoor gebruikt u het meldformulier.