Lading op zeeschepen

Lading op zeeschepen moet voldoen aan de voorwaarden van SOLAS (hoofdstuk VI en VII) en MARPOL. Ieder product moet op de juiste manier vervoerd worden. Er zijn 5 soorten lading: droge bulk, natte bulk, containerlading, Roll on – Roll off (RoRo) en stukgoed.

Droge bulk

Bij droge bulk worden de goederen niet los verpakt. De goederen worden in grote hoeveelheden vervoerd in het ruim van een schip. Voorbeelden van droge bulk zijn agribulk, kolen, ijzerertsen, cement, schroot, zand en industriële mineralen. 

Natte bulk

Natte bulk zijn vloeibare producten die vaak op grote schaal in een tankschip worden vervoerd naar een volgende bestemming. Voorbeelden van natte bulk zijn ruwe aardolie, benzine, stookolie en plantaardige oliën. 

Containerlading

Voor veel producten zijn containers het ideale transportmiddel. Voorbeelden van geschikte producten zijn speelgoed, televisies, dvd's, kleding, vlees en computers. 

Goederen in containers kunnen in grote hoeveelheden tegelijk worden vervoerd. Bovendien zijn de goederen door de metalen wanden van de container goed beschermd tegen weer en wind. Ook de vaste afmetingen van de containers hebben een belangrijk voordeel. Door de standaardmaten passen containers op zeeschepen, vrachtwagens, binnenschepen en treinwagons.

Roll on - Roll off (RoRo)

RoRo lading is het vervoer van verrijdbare lading. Voorbeelden hiervan zijn personenauto's, busjes, vrachtwagens, landbouwvoertuigen en kranen. Ook zware lading die door transportmodules aan boord wordt geladen, valt onder RoRo lading.

Stukgoed

Ladingen die niet in bulk of in containers geladen kunnen worden, vallen onder stukgoed. Voorbeelden van stukgoed zijn papier, bigbags, windmolenonderdelen, staalrollen, hout, jachten en andere zware lading. 

Gevaarlijke stoffen

Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen gelden extra wetten en regels. Bij dit soort ladingen moet dus niet alleen aan de SOLAS en MARPOL worden voldaan, maar ook aan de bijbehorende wet- en regelgeving.  

Er zijn 5 categorieën van gevaarlijke stoffen:

  • Verpakte stoffen. Deze staan beschreven in de International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code.
  • Vloeibare chemicaliën buiklandingen. Deze staan beschreven in de International Bulk Chemical (IBC) Code.
  • Vaste bulkladingen. Deze staan beschreven in de International Maritime Solid Bulk Cargoes (IMSBC) Code. 
  • Gassen. Deze staan beschreven in de International Gas Carrier (IGC) Code.
  • Verpakte nucleaire materialen. Deze staan beschreven in de International Code for the Safe Carriage of Packaged Irradiated Nuclear Fuel, Plutonium and High-Level Radioactive Wastes on Board Ships (INF-code).   

Melden incidenten en ongevallen

Ontstaat er bij het vervoer van gevaarlijk stoffen een gevaar voor de openbare veiligheid? Dan moet u dit melden aan de ILT. Hiervoor gebruikt u het meldformulier.

Inspecteren met drones

In 2022 varen drone-inspecteurs mee  op schepen van de Kustwacht en SeaRangerServices. Zo onderzoekt de ILT hoe ze haar toezicht op containerschepen verder kan verbeteren.

Start de motoren.

BEELDTEKST: Drone vliegt de lucht in en wordt bestuurd vanaf het schip.

VOICE-OVER: Op zee houdt de Inspectie Leefomgeving en Transport toezicht op Nederlandse en buitenlandse zeeschepen, hun bemanningen, de rederijen en klassenbureaus.

JAN VAN DEN BOS: We kijken naar de veiligheid van de  schepen, naar de bemanning, naar de effecten op het mariene milieu. En aan boord van dit schip kijken we of we er extra ogen bij kunnen krijgen.

VOICE-OVER: Uiteraard staat de veiligheid centraal, bijvoorbeeld het vastzetten van lading.

JAN VAN DEN BOS: Er zijn ook andere zaken die zo'n dronepiloot kan zien natuurlijk. Of er illegaal geloosd wordt, dat soort zaken.

BEELDTEKST: Containerschip vaart langs.

We controleren de papieren van de bemanning. Maar we controleren bijvoorbeeld ook de stookolie die gebruikt is... en we letten op allerlei aspecten van de veiligheid van het schip. Dat kan natuurlijk best complex zijn. Als je een gastanker hebt, dan heb je hele andere eisen dan bij containers.

VOICE-OVER: In 2022 onderzoekt de ILT of de inzet van een drone met camera het toezicht op zee kan ondersteunen. Er vinden pilots plaats vanaf de wal aan boord van het werkschip van de Kustwacht en van het zeilschip van de Sea Ranger Service. Deze Service leidt jonge mensen op die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt en interesseert henvoor een maritieme toekomst.

Op het schip van de Sea Ranger Service vaart een ILT-drone-inspecteur een aantal dagen mee.

JAN VAN DEN BOS: Ik heb het project van de Sea Rangers eigenlijk altijd van ganser harte gesteund. Ten eerste, omdat het een mogelijkheid is om mensen aan het maritieme vak te laten wennen. En het andere is de mogelijkheid om meer plekken te hebben van waaraf we kunnen kijken. Dus ons toezicht te verbeteren en effectiever te maken.

VOICE-OVER: Ook krijgen de jongeren aan boord van het schip informatie van de ILT-drone-inspecteur.

JAN VAN DEN BOS: Je zou kunnen zeggen dat het mes aan twee kanten snijdt.

VOICE-OVER: Zo werkt ILT aan veilig vervoer op het water.

BEELDTEKST: Een productie van de Inspectie Leefomgeving en Transport.