Lading op zeeschepen

Het vervoer van lading op zeeschepen is geregeld in SOLAS en MARPOL. Daarin wordt lading verdeeld in:

  • bulklading: gevaarlijke stoffen
  • bulklading: geen gevaarlijke stoffen
  • alle andere ladingen

Gevaarlijke stoffen

Het vervoer van gevaarlijke stoffen valt uiteen in:

  • Verpakte stoffen beschreven in de International Maritime Dangerous Goods IMDG code;
  • Vloeistoffen beschreven in de International Bulk Chemical Code (IBC);
  • Vaste stoffen beschreven in de International Maritime Solid Bulk Cargoes Code (IMSBC);
  • Gassen beschreven in de International Gas Carrier Code (IGC);
  • Verpakte nucleaire materialen beschreven in de International Code for the Safe Carriage of Packaged Irradiated Nuclear Fuel, Plutonium and High-Level Radioactive Wastes on Board Ships (INF Code).   

Voor meer informatie over het vervoer en laden en lossen van gevaarlijke stoffen binnen de koopvaardij, zie Gevaarlijke Stoffen zeescheepvaart.