Lading op zeeschepen

Lading op zeeschepen moet voldoen aan de voorwaarden van SOLAS (hoofdstuk VI en VII) en MARPOL. Ieder product moet op de juiste manier vervoerd worden. Er zijn 5 soorten lading: droge bulk, natte bulk, containerlading, Roll on – Roll off (RoRo) en stukgoed.

Droge bulk

Bij droge bulk worden de goederen niet los verpakt. De goederen worden in grote hoeveelheden vervoerd in het ruim van een schip. Voorbeelden van droge bulk zijn agribulk, kolen, ijzerertsen, cement, schroot, zand en industriële mineralen. 

Natte bulk

Natte bulk zijn vloeibare producten die vaak op grote schaal in een tankschip worden vervoerd naar een volgende bestemming. Voorbeelden van natte bulk zijn ruwe aardolie, benzine, stookolie en plantaardige oliën. 

Containerlading

Voor veel producten zijn containers het ideale transportmiddel. Voorbeelden van geschikte producten zijn speelgoed, televisies, dvd's, kleding, vlees en computers. 

Goederen in containers kunnen in grote hoeveelheden tegelijk worden vervoerd. Bovendien zijn de goederen door de metalen wanden van de container goed beschermd tegen weer en wind. Ook de vaste afmetingen van de containers hebben een belangrijk voordeel. Door de standaardmaten passen containers op zeeschepen, vrachtwagens, binnenschepen en treinwagons.

Roll on - Roll off (RoRo)

RoRo lading is het vervoer van verrijdbare lading. Voorbeelden hiervan zijn personenauto's, busjes, vrachtwagens, landbouwvoertuigen en kranen. Ook zware lading die door transportmodules aan boord wordt geladen, valt onder RoRo lading.

Stukgoed

Ladingen die niet in bulk of in containers geladen kunnen worden, vallen onder stukgoed. Voorbeelden van stukgoed zijn papier, bigbags, windmolenonderdelen, staalrollen, hout, jachten en andere zware lading. 

Gevaarlijke stoffen

Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen gelden extra wetten en regels. Bij dit soort ladingen moet dus niet alleen aan de SOLAS en MARPOL worden voldaan, maar ook aan de bijbehorende wet- en regelgeving.  

Er zijn 5 categorieën van gevaarlijke stoffen:

  • Verpakte stoffen. Deze staan beschreven in de International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code.
  • Vloeibare chemicaliën buiklandingen. Deze staan beschreven in de International Bulk Chemical (IBC) Code.
  • Vaste bulkladingen. Deze staan beschreven in de International Maritime Solid Bulk Cargoes (IMSBC) Code. 
  • Gassen. Deze staan beschreven in de International Gas Carrier (IGC) Code.
  • Verpakte nucleaire materialen. Deze staan beschreven in de International Code for the Safe Carriage of Packaged Irradiated Nuclear Fuel, Plutonium and High-Level Radioactive Wastes on Board Ships (INF-code).   

Melden incidenten en ongevallen

Ontstaat er bij het vervoer van gevaarlijk stoffen een gevaar voor de openbare veiligheid? Dan moet u dit melden aan de ILT. Hiervoor gebruikt u het meldformulier.