Zeevaart Nieuwe Waterweg

Formulieren zeevaart

Met de onderstaande formulieren kunt u certificaten, erkenningen, etcetera aanvragen voor zeegaande schepen bij ILT/Scheepvaart, afdeling Vergunningen Zeevaart. Een aantal formulieren is beschikbaar in pdf-formaat en anderen als een digitaal aanvraagformulier. 

Voor andere noodzakelijke certificaten neemt u contact op met uw klassenbureau. Zo ook bij een eerste registratie, vanwege de specifieke Nederlandse eisen.

Tarieven zeescheepvaart

Zie ook de Tarieven en Tarievenregelingen van de certificaten voor de zeescheepvaart.

Formulieren in het Engels

De Engelstalige formulieren voor het aanvragen van certificaten staan op het Engelse deel van deze website.

Certificaten

Erkenningen

Ontheffingen

Voorbeeld-documenten voor verklaringen

Overige formulieren