Zeevaart Nieuwe Waterweg

Formulieren zeevaart

Met de onderstaande formulieren kunt u certificaten, erkenningen, etcetera aanvragen voor zeegaande schepen bij ILT/Scheepvaart, afdeling Vergunningen Zeevaart. Een aantal formulieren is beschikbaar in pdf-formaat en anderen als een digitaal aanvraagformulier. 

Voor andere noodzakelijke certificaten neemt u contact op met uw klassenbureau. Zo ook bij een eerste registratie, vanwege de specifieke Nederlandse eisen.

Een adreswijziging kunt u alleen doorgeven met het formulier Aanvraag wijziging of duplicaat certificaat koopvaardijschip.

Read this page in English

Tarieven zeescheepvaart

Zie ook de Tarieven en Tarievenregelingen van de certificaten voor de zeescheepvaart.

Certificaten

Erkenningen

Ontheffingen

Voorbeeld-documenten voor verklaringen

Overige formulieren