Doorlooptijd en beslistermijn vergunningaanvraag tijdelijk langer

Helaas kan de ILT uw vergunningaanvraag momenteel niet binnen de normale behandeltermijn verwerken. Hierdoor zijn doorlooptijden en beslistermijnen langer dan gewenst. De ILT doet er alles aan om deze situatie zo snel mogelijk te verbeteren.

Zeevaart Nieuwe Waterweg
Beeld: ©IenW

Formulieren zeevaart

Met de onderstaande formulieren kunt u certificaten, erkenningen, etcetera aanvragen voor zeegaande schepen bij ILT/Scheepvaart, afdeling Vergunningen Zeevaart. Een aantal formulieren zijn beschikbaar in pdf-formaat en andere als een digitaal aanvraagformulier. Voor andere noodzakelijke certificaten neemt u contact op met uw klassenbureau. Zo ook bij een eerste registratie, vanwege de specifieke Nederlandse eisen.

Tarieven zeescheepvaart

Zie ook de Tarieven en Tarievenregelingen van de certificaten voor de zeescheepvaart.

Formulieren in het Engels

De Engelstalige formulieren voor het aanvragen van certificaten staan op het Engelse deel van deze website.

Certificaten

Erkenningen

Ontheffingen

Voorbeeld-documenten voor verklaringen

Overige formulieren