Doorlooptijd en beslistermijn vergunningaanvraag tijdelijk langer

Helaas kan de ILT uw vergunningaanvraag momenteel niet binnen de normale behandeltermijn verwerken. Hierdoor zijn doorlooptijden en beslistermijnen langer dan gewenst. De ILT doet er alles aan om deze situatie zo snel mogelijk te verbeteren.

Zeevaart Nieuwe Waterweg

Formulieren zeevaart

Met de onderstaande formulieren kunt u certificaten, erkenningen, etcetera aanvragen voor zeegaande schepen bij ILT/Scheepvaart, afdeling Vergunningen Zeevaart. Een aantal formulieren zijn beschikbaar in pdf-formaat en andere als een digitaal aanvraagformulier. Voor andere noodzakelijke certificaten neemt u contact op met uw klassenbureau. Zo ook bij een eerste registratie, vanwege de specifieke Nederlandse eisen.

Tarieven zeescheepvaart

Zie ook de Tarieven en Tarievenregelingen van de certificaten voor de zeescheepvaart.

Formulieren in het Engels

De Engelstalige formulieren voor het aanvragen van certificaten staan op het Engelse deel van deze website.

Registratie/vlagverlening

Certificaten

Aanvullende certificaten

Formulier: Aanvraag aanvullende certificaten koopvaardijschip
Gebruik dit formulier voor de eerste afgifte, vernieuwing of verlenging van:

  • Bemanningscertificaat (alleen eerste afgifte)
  • Condition assessment scheme
  • Verklaring buitenvaargebied
  • Declaration of Maritime Labour Compliance (DMLC) - Part I
  • Overige certificaten

(Beoordeling) bemanningsplan

Formulier: Aanvraag beoordeling bemanningsplan zeeschip

(Civil) Liability certificaat

Formulier: Aanvraag liability certificaat
Gebruik dit formulier voor de eerste afgifte, vernieuwing of verlenging van de volgende (civil) liability certificaten:

  • Civil liability for bunker oil pollution damage
  • Civil liability for oil pollution damage
  • Liability for passengers
  • Liability for the removal of wrecks

Aanvraag, wijziging of duplicaat Continious Synopsis Record (CSR), inclusief Form 2

Formulier: Aanvraag continuous synopsis record (CSR) inclusief Form 2

Continious Synopsis Record (CSR) Form 3

CSR Form 3 Registration of the amendments to the continuous synopsis record

MLC Substantial Equivalencies and MLC Exemptions

Form: Request MLC Substantial Equivalencies and MLC Exemptions
Dit formulier moet u invoegen bij de aanvraag voor de DMLC - Part I. Voor het aanvragen van de DMLC - Part I gebruikt u het formulier Aanvraag aanvullende certificaten koopvaardijschip.

Vernieuwen of bestendigen van een certificaat

Formulier: Vernieuwen of bestendigen certificaten koopvaardijschip

Wijziging of duplicaat van een certificaat

Formulier: Aanvraag wijziging of duplicaat certificaat koopvaardijschip
Dit formulier kunt u ook gebruiken voor het opvragen van informatie over, door de ILT afgegeven, bemanningscertificaten en MLC-certificaten.

Erkenningen

Erkenning maritieme opleiding

Formulier: Aanvraag erkenning maritieme opleiding.

Niet-scheepsgebonden erkenningen

Formulier: Aanvraag niet scheepsgebonden erkenningen
Gebruik dit formulier voor het aanvragen van niet-scheepsgebonden erkenningen zoals erkennen vlottenkeurstation, keuringsinstanties voor radio-inspecties, aanwijzen notified bodies en het verlenen van typekeuring voor uitrustingstukken.

Ontheffingen

HOI ontheffing (port waste exemption)

Formulier: Aanvraag HOI ontheffing

Ontheffing/dispensatie bemanning

Formulier: Aanvraag tijdelijke ontheffing bemanningssamenstelling

Voorbeeld-documenten voor verklaringen

Antifouling

Formulier: Verklaring anti fouling systeem

Communicatieverklaring

Formulier: Communicatieverklaring zeevaart

Overige

Artikel 2bis en/of buitengewone zeebrief

Formulier: Aanvraag vergunning op grond van artikel 2bis en/of buitengewone zeebrief

Aanmelden/wijzigen gegevens Company Security Officer (CSO)

Formulier: Aanmelden/Wijzigen gegevens company security officer (CSO)

Beschikking vervoer gevaarlijke stoffen

Formulier: Aanvraag beschikking vervoer gevaarlijke stoffen met een zeeschip