Trainingen koopvaardij en visserij

Trainingen voor zeevarenden moeten voldoen aan wettelijke eisen. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) erkent deze maritieme trainingen en houdt er toezicht op.