Wet- en regelgeving zeevaart

Op zeeschepen die varen onder Nederlandse vlag is wet- en regelgeving van toepassing. Veel van deze wet- en regelgeving is opgenomen in Netherlands Regulatory Framework (NeRF), een database met (inter)nationale wet- en regelgeving,