Duurzame zeevaart

Er gelden nationale en internationale milieuregels voor zeeschepen. Bijvoorbeeld voor het zwavelgehalte van scheepsbrandstof en hoe een schip moet omgaan met afval. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) houdt toezicht op de regels. En wil een scheepseigenaar een schip van 500 Gross Tonnage (GT) of meer laten slopen en recyclen? Dan moet hij dit melden bij de ILT.