De Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft diverse taken waarvoor de ILT verantwoordelijk is, uitbesteed aan natuurlijke- of rechtspersonen, de zogenaamde erkende organisaties. Deze taken en het type organisaties zijn vastgelegd in de volgende wetteksten:

 • Regeling erkende organisaties Schepenwet
 • Wet scheepsuitrusting 2016
 • Regeling scheepsuitrusting
 • Artikelen 109 t/m 111 van het Besluit zeevaartbemanning, handelsvaart en zeilvaart (keuringsartsen)
 • Regeling en Besluit erkende organisaties Schepenwet

Deze wetteksten staan in Netherlands Regulatory Framework Maritime (NeRF).

De erkende organisaties zijn:

 • klassenbureaus
 • instellingen met erkende opleidingen tot Havenbeveiliger
 • testing ASP’s (Application Service Providers) voor LRIT
 • keuringsstations voor opblaasbare reddingsmiddelen
 • keuringsinstantie voor radio-uitrusting
 • keuringsinstantie voor reddingmiddelen (MSC.1/Circ.1206/Rev.1)
 • keuringsinstantie voor tuigage
 • keuringsinstantie voor de IMDG-Code
 • nationaal klassenbureau voor de afgifte van het nationaal veiligheidscertificaat
 • nationaal klassenbureau voor de zeegaande zeilende beroepsvaart

Hoort bij