Erkende organisaties zeevaart

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft diverse taken waarvoor de ILT verantwoordelijk is, uitbesteed aan natuurlijke- of rechtspersonen, de zogenaamde erkende organisaties. Deze taken en het type organisaties zijn vastgelegd in de volgende wetteksten:

  • Regeling erkende organisaties Schepenwet
  • Wet scheepsuitrusting 2016
  • Regeling scheepsuitrusting
  • Artikelen 109 tot en met 111 van het Besluit zeevaartbemanning, handelsvaart en zeilvaart (keuringsartsen)
  • Regeling en Besluit erkende organisaties Schepenwet

Deze wetteksten staan in Netherlands Regulatory Framework Maritime (NeRF).

De erkende organisaties zijn: