Doorlooptijd en beslistermijn vergunningaanvraag tijdelijk langer

Helaas kan de ILT uw vergunningaanvraag momenteel niet binnen de normale behandeltermijn verwerken. Hierdoor zijn doorlooptijden en beslistermijnen langer dan gewenst. De ILT doet er alles aan om deze situatie zo snel mogelijk te verbeteren.

Hoek van Holland havenmond

Registratie zeeschip in Nederland

Wilt u een commercieel zeeschip registreren in Nederland? Dat kan door registratie van eigendom of door inschrijving in het Nederlandse rompbevrachtingsregister (bareboat-in). Na registratie van eigendom is het mogelijk het zeeschip in een buitenlands rompbevrachtingsregister in te schrijven (bareboat-out). Dit doet u bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en het Kadaster.

Registratieproces zeeschepen

Ik wil een schip registreren op mijn naam of bedrijf en daarmee onder Nederlandse vlag varen.