Harmony of the seas
Beeld: ©Rob Poelenjee

Aanvragen certificaten zeevaart

EU erkende klassenbureaus doen de statutaire certificerende inspecties van zeeschepen onder Nederlandse vlag. Het gaat daarbij om certificering van zowel conventieschepen als non-conventieschepen. Hiervoor zijn overeenkomsten met de klassenbureaus gesloten.

Voor de EU erkende klassenbureaus gelden Engelstalige aanvullende instructies.

De ILT geeft een deel van de certificaten en documenten af. Dit zijn bijvoorbeeld de zeebrief, het bemanningscertificaat en aansprakelijkheidscertificaten. Deze kunt u aanvragen met  het formulieren zeevaart.

In het overzicht Richtlijnen doorlooptijden certificaataanvragen ziet u de behandeltijd van de ILT. De aangegeven weken gelden vanaf het moment dat de aanvraag compleet is.