Aanvragen certificaten zeevaart

Statutaire certificerende inspecties van zeeschepen onder Nederlandse vlag zijn grotendeels uitbesteed aan EU erkende klassenbureaus. Per 3 april 2014 is een zestal gelijkluidende nieuwe overeenkomsten met voornoemde klassenbureaus gesloten. De nieuwe overeenkomsten zijn zowel van toepassing op zeeschepen die aan de internationale conventies moeten voldoen als op zeeschepen die daar niet aan hoeven te voldoen.

Voor non-conventie schepen wordt specifiek verwezen naar National Instruction to ROs number 2. Met de in 2014 gesloten overeenkomsten zijn alle wijzigingen die in de jaren daarvoor hebben plaatsgevonden in één geconsolideerd document opgenomen. De Instructie staat in NeRF.

Certificaten zoals de zeebrief, het bemanningscertificaat en aansprakelijkheidscertificaten worden door ILT afgegeven.

Richtlijnen doorlooptijden certificaataanvragen

De doorlooptijden voor aanvragen van certificaten die door de ILT worden afgegeven staan in het overzicht Richtlijnen doorlooptijden certificaataanvragen. De aangegeven weken in het overzicht gelden vanaf het moment dat de aanvraag compleet is.