Gevaarlijke stoffen zeevaart

Voor het vervoer van verpakte gevaarlijke stoffen over zee gelden internationale regels. Ook zijn er eisen aan het laden en lossen van verpakte gevaarlijke stoffen. In Nederland controleert de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) of vervoerders zich aan de regels houden.

De ILT werkt samen met:

  • Douane
  • Gemeentelijke havenbedrijven
  • Politie, Landelijke Eenheid
  • Rijkswaterstaat
  • Nederlandse Arbeidsinspectie

Gevaarlijke stoffen

De verschillende soorten gevaarlijke stoffen worden ingedeeld in de volgende categorieën:

  • Verpakte stoffen – Deze staan beschreven in de International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG-code).
  • Vloeibare chemicaliën – Deze staan beschreven in de International Bulk Chemical Code (IBC-code).
  • Vaste bulkstoffen – Deze staan beschreven in de International Maritime Solid Bulk Cargoes Code (IMSBC-code).
  • Gassen – Deze staan beschreven in de International Gas Carrier Code (IGC-code).
  • Verpakte nucleaire materialen – Deze staan beschreven in de International Code for the Safe Carriage of Packaged Irradiated Nuclear Fuel, Plutonium and High-Level Radioactive Wastes on Board Ships (INF-code).  

Melden incidenten en ongevallen

Ontstaat er bij het vervoer van gevaarlijk stoffen een gevaar voor de openbare veiligheid? Dan moet u dit melden aan de ILT. Hiervoor gebruikt u het meldformulier.