Gevaarlijke stoffen zeevaart

Voor het vervoer van verpakte gevaarlijke stoffen over zee gelden internationale regels. Ook zijn er eisen aan het laden en lossen van verpakte gevaarlijke stoffen. In Nederland controleert de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) of vervoerders zich aan de regels houden.

De ILT werkt samen met: Douane, Gemeentelijke havenbedrijven, Politie, Landelijke Eenheid, Rijkswaterstaat en Nederlandse Arbeidsinspectie.

Gevaarlijke stoffen

De verschillende soorten gevaarlijke stoffen worden ingedeeld in de volgende categorieën:

Melden incidenten en ongevallen

Ontstaat er bij het vervoer van gevaarlijk stoffen een gevaar voor de openbare veiligheid? Dan moet u dit melden aan de ILT. Hiervoor gebruikt u het formulier Melding voorval/ongeval transport gevaarlijke stoffen binnenvaart, zeevaart, spoor en weg.