Doorlooptijd en beslistermijn vergunningaanvraag tijdelijk langer

Helaas kan de ILT uw vergunningaanvraag momenteel niet binnen de normale behandeltermijn verwerken. Hierdoor zijn doorlooptijden en beslistermijnen langer dan gewenst. De ILT doet er alles aan om deze situatie zo snel mogelijk te verbeteren.

Haven, sleper, tanker, Koole - Zaandam
Beeld: ©IenW/ILT

Bemanning koopvaardij en visserij

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controleert de arbeidsomstandigheden van zeevarenden. Dit doet de ILT volgens de Maritime Labour Convention,  MLC.

Taken

Bij de ILT kunt u onder meer terecht voor:

  • Declaration of Maritime Labour Compliance (DMLC) deel I;
  • Bemanningscertificaat schip;
  • Visserij-arbeidscertificaat (Work in Fishing Convention, C188);
  • Erkennen trainingen voor zeevarenden.

Heeft u als zeevarende een MLC-klacht? Dan kunt u ook bij de ILT terecht.