Veiligheid zeevaart en havens

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controleert de veiligheid van zeeschepen en havens. Dit gebeurt met vlaggenstaatinspecties van schepen onder Nederlandse vlag (Flag State Control, FSC). En door havenstaatcontrole (Port State Control, PSC) bij buitenlandse schepen. Bij gemeenten met een zeehaven controleert de ILT onder meer het havenveiligheidsplan.